Национални икономики с най-добри баланси по търговските сметки

Търговският баланс (BOT) е стойността на изнесените стоки минус стойността на внесените стоки. Търговският излишък възниква, ако износът му е по-висок от вноса си, докато търговският дефицит се наблюдава обратно. Търговският баланс представлява значителна част от платежния му баланс. Всички международни търговски и финансови транзакции в период от време между страната на произход и страните партньори се наричат ​​неговия платежен баланс. Следващият списък на страните е в ред на най-доброто салдо по търговските сметки в света през 2015 година.

Китай

Китай е на челно място в класацията с най-добър баланс по търговската сметка от 330, 6 млрд. Долара през 2015 г. Според Общата администрация на митниците Китай постига единен търговски излишък от 1995 г. насам, който се е увеличил 10 пъти от 2004 г. до 2009 г. 8% и 14, 1% спад на вноса.

Германия

Германия е на второ място със салдо по търговската сметка от 285, 4 млрд. Долара през 2015 г. Износът й за ЕС през 2015 г. нарасна със 7, 0%, а вносът се увеличи с 4, 5%. През 2015 г. се наблюдава спад от 1.6% на износа и вноса. Външното му търговско салдо за 2015 г. е 247, 8 млрд. Евро, което е най-високото досега.

Япония

Япония е на трето място със салдо по търговската сметка от 135, 6 млрд. Долара през 2015 г. През 2015 г. се наблюдава спад от 77, 9% в търговския си дефицит. През 2015 г. от Министерството на финансите бе отчетено търговско салдо в размер на 1, 88 трлн. Евро. Износът спадна с 0, 1%, а вносът спадна с 10, 3%.

Южна Кореа

Южна Корея е на четвърто място със салдо по сметката си в размер на 105.9 млрд. Долара през 2015 г. Централната банка на Корея отбеляза излишък по текущата сметка от над 100 млрд. Долара рекордно високо през 2015 г. Износът спадна с 10.5%, а вносът спадна с 18.2%.

Швейцария

Швейцария е пета с баланс по търговската сметка от 75, 9 млрд. Долара през 2015 г. През 2015 г. се наблюдава излишък по текущата сметка от около 75 млрд. Долара. Увеличението спрямо предходната година се дължи на приходи от инвестиции. Износът през 2015 г. се е увеличил с 23.5%, което представлява 86.1% от общите му пратки в света.

Русия

Русия е шеста с баланс по търговската сметка от 69, 6 млрд. Долара през 2015 г. Отслабените цени на петрола и газа засегнаха руската икономика напоследък. Мнозина смятат, че нейната икономика остава такава, тъй като е участвала и в международни конфликти. През 2015 г. се наблюдава отрицателен БВП.

Холандия

Холандия е седма с баланс по търговската сметка от 68, 8 млрд. Долара през 2015 г. През 2015 г. износът спадна с 3%, а вносът спадна с 5%. Международните инвестиции се увеличиха от 135 милиарда евро на 708 милиарда евро. Ниските лихвени проценти направиха чуждестранните облигации привлекателен избор.

Сингапур

Сингапур е осма с баланс по търговската сметка от 57, 9 млрд. Долара през 2015 г. Текущата му сметка е 19, 6% от БВП през 2015 г. Данните за юни 2015 г. показват 4, 7% увеличение на износа на електронни и неелектронни продукти. През 2015 г. обемът на вътрешния износ на петрол се увеличи с 10.6%.

Италия

Италия е на девето място със салдо по търговската сметка от 39, 5 млрд. Долара през 2015 г. Износът на Италия поддържаше годишен темп от 5, 4% за последните пет години. Рафинираният петрол и опакованите лекарства водят износа му. Неговият внос също е поддържал годишна ставка от 3%. Нефтът и автомобилите съставляват неговия внос.

Норвегия

Норвегия е десета със салдо по търговската сметка от 35, 3 млрд. Долара през 2015 г. Износът му намалява със 7%, а вносът се увеличава с 10%. ЕС представлява 80% от своя износ и 60% от вноса. Нефт и газ представляват 67% от общия му износ и представлява 22% от БВП.

рангДържаваБаланс на профила за 2015 г. ($ US)
1Китай$ 330, 6 милиарда
2Германия$ 285.4 милиарда
3Япония$ 135.6 милиарда
4Южна Кореа105, 9 млрд. Долара
5Швейцария75, 9 млрд. Долара
6Русия69, 6 млрд. Долара
7Холандия68, 8 млрд. Долара
8Сингапур$ 57, 9 милиарда
9Италия39, 5 млрд. Долара
10Норвегия$ 35, 3 милиарда