Религиозни вярвания в Люксембург

Люксембург е светска нация, разположена в Западна Европа. Народът без излаз на море граничи с Белгия, Германия и Франция. Въпреки че са светска държава, някои религии като римокатолицизъм, юдаизъм, лютеранство, ислям и др. Са официално признати от държавата като официално упълномощени религии. Събирането на статистически данни за религиозните принадлежности и практики на хората в страната е забранено в страната от 1980 г. насам. Въпреки това, според оценка на CIA Factbook от 2000 г., католическите християни представляват 87% от населението на страната. Друга оценка на изследователския център на Pew през 2010 г. споменава, че християните съставляват 70, 4% от населението на Люксембург. Мюсюлманите, непридружени и други религии (индуистки, еврейски, будистки, народни религии) представляват съответно 2, 3%, 26, 8% и 0, 5% от населението на страната. Според проучване на Евробарометър 22% от населението на Люксембург не вярва в никой Бог.

Християнството, най-голямата религия в Люксембург

Християнството се разпространило в Люксембург от град Трир. Градските райони бяха първите християни. Паганството преобладава в селските и отдалечените райони дълго време дори след пристигането на християнството в страната. През Средновековието обаче християнството е добре установено в района. От 1801 г. държавата подкрепя католическата църква в Люксембург.

Протестантизмът се практикува и от значителна част от населението на страната. В Люксембург действат няколко деноминации и църкви от протестантизъм. Английската църква и протестантската църква в Люксембург са едни от най-големите църкви на протестантизма в страната. Протестантизмът може да се разглежда като най-голямата малцинствена религия в Люксембург. Тук има около 15 000 до 18 000 души. Броят на населението е около 3, 5% от населението на страната.

Ислям в Люксембург

Ислямът е една от официално признатите религии в страната. Мюсюлманската общност представлява една от най-големите малцинствени религии в Люксембург. През последните няколко десетилетия мюсюлманското население на страната рязко се увеличи. Това беше само около 300 в средата на 1970-те. Две десетилетия по-късно населението е било над 3000 души. Търсещите убежище от бивша Югославия са най-големият източник на мюсюлмански имигранти в Люксембург. Понастоящем в страната съществуват шест джамии.

Юдаизъм В Люксембург

Юдаизмът е най-дълго практикуваната малцинствена религия в Люксембург. Религията е присъствала в страната от 13-ти век. Днес в страната има около 1200 практикуващи евреи.

Преобладаването на нерелигиозния в Люксембург

Нерелигиозното население на страната се е увеличило значително през годините. Има няколко организации, които насърчават хората без вяра във всяка конкретна вяра да излязат напред и да се обединят. Такива организации възнамеряват да обединят атеистите, агностиците, скептиците и другите нерелигиозни хора под един чадър.