Най-големи увеличения на износа към коефициенти на внос от 2000 година по държави

Международната търговия допринася значително за растежа и развитието на икономиките по света. Международната търговия може да се определи като обмен на стоки, услуги и други средства за производство през границата на страната или на световния пазар. Търговията се състои от износ на стоки на световния пазар и внос на стоки в страната. Има три основни показателя за международната търговия. А именно, това включва износ, разделен от брутния вътрешен продукт (БВП), за да може стойността да бъде сравнима между страните, вносът е разделен на БВП, за да направи същото, което се получава, сходно между страните, а износът е разделен на вноса, където стойността показва дали страната има повече внос от износа и обратно. Износът има положително въздействие върху търговския баланс, докато вносът има отрицателен ефект. Страните с висок износ имат положителен търговски баланс поради по-голямото съотношение на износа към вноса, докато страните с по-висок внос от износа имат отрицателно търговско салдо поради по-ниското съотношение на износа към вноса. Някои от икономиките с най-голямо увеличение на съотношението износ към вноса от 2000 г. насам са разгледани по-долу.

Алжир

Алжир се нарежда на 49-о място сред най-големите износни икономики по света и като 100-та най-сложна икономика. Алжир е богата на петрол страна, като по-голямата част от износа му е петрол и петролни продукти. Алжирският износ се е увеличил с темп от 5.6% на година. Страната има излишък на търговския баланс с по-голямо съотношение износ към внос. Съотношението се е увеличило с 264, 5% от 2000 г. насам. Основните износа на страната включват петролен газ, суров петрол, рафиниран петрол, амониев и каменно-кафен петрол, докато основният внос включва рафинирани петролни, автомобилни, пшенични, опаковани лекарства и камиони за доставка. Основните търговски партньори са Испания, Великобритания, САЩ, Италия, Китай, Франция и Германия.

Ангола

Ангола се нарежда на 54-та най-голяма износна икономика в света, с положителен търговски баланс от 28, 7 млрд. Долара към 2014 г. От 2000 г. насам съотношението износ към внос се е увеличило значително с 239, 8%. Износът се е увеличил с 9.8% на годишна база, а вносът също е нараснал с 8.7%. Ангола основно изнася суров петрол, който представлява 96% от стойността на износа. Другите износители включват рафиниран петрол, петролен газ и суров желязо, докато вносът включва рафиниран петрол, автомобили, мебели и машини. Основните търговски партньори включват САЩ, Индия, Испания, Португалия, Южна Корея и Южна Африка.

Оман

Оман се нарежда на три места под Ангола сред най-големите експортни икономики в света на 57-о място. Оман има положително търговско салдо с износна стойност от 49, 9 млрд. Долара и стойност на вноса от 31, 1 млрд. Долара към 2014 г. Съотношението на износа към вноса на страната се е увеличило с 239, 1% от 2000 г. насам със суров петрол, петролен газ, рафиниран петрол, цикличен въглеводород и азотният тор е основният износ. Вносът включва автомобили, камиони, желязна руда, рафинирано масло и части за превозни средства. Основните търговски партньори на Оман са Южна Корея, Япония, Обединените арабски емирства, САЩ и Индия.

На възход и до голяма степен подхранван от петрол

Други страни, които са имали голямо увеличение на съотношението износ към вноса от 2000 г. насам, са Туркменистан, където съотношенията са 223, 5% от нивата от 2000 г., следвани от Либия (221, 8%), Екваториална Гвинея (219, 3%), Казахстан (215, 6%), Република Конго (215.0%), Габон (214.2%) и Катар (213.9%). По-голямата част от тези страни с голямо увеличение на съотношението между износа и вноса са основните страни, произвеждащи петрол.

Най-големи увеличения на износа към коефициенти на внос от 2000 година по държави

рангДържаваСъотношение „износ към внос“ спрямо 2000 г.
1Алжир264.5%
2Ангола239.8%
3Оман239.1%
4Туркменистан223.5%
5Либия221.8%
6Екваториална Гвинея219.3%
7Казахстан215.6%
8Република Конго215.0%
9Габон214.2%
10Катар213.9%