Коя страна е последната, която се присъединява към ООН като член на ООН?

Южен Судан официално се нарича Република Южен Судан и се намира в Източна Централна Африка. Страната постигна независимост на 9 юли 2011 г. от Судан и затова спечели титлата като най-новата държава в света и 54-та независима държава в Африка. Столицата на страната е Джуба. През същата година на 14 юли страната стана 193-ия член на ООН. Южен Судан граничи със Судан, Етиопия, Кения, Уганда, Демократична република Конго и Централноафриканската република. Страната има население от около 12 милиона души, които са предимно християни, а през 2012 г. страната е подписала Женевската конвенция.

Независимост на Южен Судан

Южен Судан стана независим след референдума, проведен през 2011 г. след всеобхватното мирно споразумение от 2005 г., след няколко години гражданска война между Северен и Южен Судан. Референдумът беше проведен между 9 януари и 15 януари, когато гражданите с преобладаващо мнозинство гласуваха за откъсване от Судан. Когато резултатите бяха обявени на 30 януари 2011 г., около 98, 3% от хората гласуваха за независимост. В полунощ на 9 юли 2011 г. Южен Судан бе обявен за независима държава и бе признат за Република Южен Судан. Страната също се присъедини към Африканския съюз на 28 юли 2011 г. като 54-та държава-членка на съюза

Ставайки член на ООН

Една страна може да се присъедини и да стане член на ООН, когато Общото събрание на ООН ги приеме по препоръка на Съвета за сигурност. В устава на Обединените нации се посочва, че всяка страна може да стане член, ако е миролюбива и може да се съгласи с задълженията, посочени в Хартата на ООН. Признаването на нова нация или правителство е прерогатив на други държави и правителства, които могат да изберат да признаят или откажат да признаят. Това означава, че страните, които признават друга нация, са готови да инициират дипломатически отношения. Като се има предвид, че ООН не е правителство и не е държава, тя няма право да признае нито правителство, нито държава. Тъй като ООН е организация на независими държави, тя може да избере да приеме нова държава като член или да приеме пълномощията на представителите на новото правителство.

Процедури, които трябва да се следват за членство

Държава, която желае да бъде член на Организацията на обединените нации, ще представи на генералния секретар заявление и писмено съобщение, в което се потвърждава, че приема заявлението съгласно Хартата на Организацията на обединените нации. Съветът за сигурност на ООН ще разгледа заявлението и всяка препоръка, която трябва да бъде приета, трябва да има гласуване от поне 9 от 15-те членове на съвета, ако петте постоянни членове на Съвета не са гласували против заявлението. Петте постоянни членове на ООН с право на вето включват Съединените щати, Китай, Русия, Франция и Обединеното кралство. Членовете на Съвета за сигурност препоръчват резолюцията за приемане на държава в Общото събрание за обсъждане и поне 2/3 мнозинство в Общото събрание за приемането на държавата. Членството влиза в сила от датата на приемане на решението за приемане.