Кога и защо се празнува Световният ден на тоалетната?

Световният ден на тоалетната е ежегодно събитие, което се наблюдава на 19 ноември. Статистическите данни показват, че има повече мобилни телефони, притежавани от населението на света, отколкото има тоалетни. От 7-те милиарда души в света има 2, 5 милиарда души, които нямат редовен достъп до подходящи канализации. Освен това, сред онези, които имат редовен достъп до санитарни съоръжения, съществуването на нехигиенични и опасни тоалетни остава проблем. Затова целта на Световния ден на тоалетната е да се повиши осведомеността по различни въпроси, свързани със санитарните условия, и да се създадат форуми, насочени към разрешаването на тези проблеми.

Идея зад деня на тоалетната

Смята се, че предоставянето на канализация може потенциално да спаси живота на повече от 200 000 деца по целия свят. Това твърдение е направено от ООН като жизненоважен двигател на Световния ден на тоалетната. Докладите показват, че страните, където откритата дефекация все още е широко разпространена, също имат най-високи нива на смъртност при деца под петгодишна възраст. Тези страни също се борят с високи нива на бедност, недохранване и значителна разлика между богатите и бедните. Световната организация за тоалетна, създадена през 2001 г., е насочена към тези страни с цел подобряване на санитарните условия. Започвайки през 2013 г., 19 ноември беше официално признат за Световния ден на тоалетната и по този начин санитарните условия бяха приоритет за глобалното развитие. Всяка година стотици хиляди хора насърчават това спазване чрез кампании в социалните медии, онлайн петиции и други събития, провеждани в различни страни.

Рискове от лоша канализация

Лошите канализационни съоръжения или липсата на санитарни помещения като цяло създават големи рискове за общностите. Това явление е най-често срещано в селските райони на развиващите се страни. Една от основните опасности, свързани с липсата на подходящи канализационни съоръжения, е увеличаването на разпространението на болести, предавани по вода, като тиф, холера и диария. Холерата например има поне 4 милиона съобщени случая и повече от 21 000 смъртни случая годишно. Доказано е, че последиците от лошите санитарни условия се простират отвъд здравеопазването. Налице са косвени последици върху икономиката на засегнатите региони поради намаляването на производителността, което се дължи на слабото здраве на общността.

Промяна на статистиката

Докладите на Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ представят глобална криза за хигиената, която Световният ден на тоалетната ще промени. В световен мащаб около 80% от отпадъчните води, произведени от обществото, намират пътя си обратно в екосистемата, без да бъдат третирани. Освен това, само 39% от световното население има достъп до безопасно управлявана санитарна услуга. Около 1, 8 милиарда души по света използват източник на питейна вода, която няма защита от замърсяване с човешки отпадъци. Спазването на Световния ден на тоалетната спомага за създаването на осведоменост за борбите на различните общности и помага за намирането на творчески начини за решаване на проблема. СЗО изчислява, че осигуряването на подобрена канализация, чиста и безопасна вода плюс повишаване на осведомеността относно добрата хигиена може да предотврати над 842 000 смъртни случая всяка година.