Какво означават цветовете и символите на флага на Саудитска Арабия?

Саудитска Арабия е суверенна нация, разположена на Арабския полуостров, където е най-голямата страна по площ. Пустините заемат големи части от страната. Преди образуването на съвременната нация на Саудитска Арабия, районът беше разделен на четири отделни региона. Ибн Сауд обедини тези региони, за да образува Саудитска Арабия през 1932 г. След това той основава Кралство Саудитска Арабия на обединената територия, която е завладял. Днес страната продължава да бъде абсолютна монархия. Саудитската култура се определя от уахабитското религиозно движение на сунитския ислям, което се счита за най-консервативната форма на религията. Саудитска Арабия е силно просперираща нация, тъй като нейната икономика до голяма степен се подхранва от търговията с нефт и газ.

История на флага на Саудитска Арабия

Управляващото семейство Ал Сауд на нацията е тясно свързано със семейството на Ал аш Шейх, водещото религиозно семейство в страната. Заедно двете семейства контролират политическата и религиозната сцена на страната. Връзката между тези две семейства се развива, когато Мохамед ибн Абд ал-Ваххаб (чиито потомци съставляват семейство Ал аш-шейх) помага на Ал Сауд да установи Кралство Саудитска Арабия. Шахадата преди е била използвана в знамето, използвано от религиозното семейство, а по-късно мечът е добавен от Ал Сауд за създаване на национално знаме на Саудитска Арабия. Някои варианти на знамето бяха използвани до 15 март 1973 г., когато официално бе приета настоящата версия на флага на страната. По-рано беше използван вариант с вертикална бяла ивица в края на подемника и друг вариант с два меча. До 1938 г. флагът е почти идентичен със съвременния флаг на Саудитска Арабия. Но тогава мечът беше по-изкривен, а шахадата и мечът заеха повече място от знамето.

Дизайн на флага на Саудитска Арабия

Знамето на страната има зелено поле. На флага е изобразен бял меч, разположен в хоризонтално положение. Върхът на меча е обърнат към страната на подемника на флага. Над меча мюсюлманското вероучение или Шахада е написано в бяло в скрипта „Тулут“. Шахадата е декларация за вяра в исляма. Мечът сочи в посока на сценария. Флагът има идентичен дизайн на лицевата и обратната страна, за да се гарантира правилното четене на Шахада от всяка страна на знамето.

Значение на цветовете и символите на флага на Саудитска Арабия

Саудитска Арабия има предимно мюсюлманско население. Той също така е домакин на някои от най-святите места за поклонение на исляма. Саудитска Арабия стриктно спазва ислямските принципи и ислямските закони. Зеленият цвят, използван в знамето, е силно свързан с религията. Мечът в знамето символизира строгостта, с която се осигурява правосъдие в страната. Сценарият също има религиозен характер.