Каква е валутата на България?

Българският лев е официалната валута на България и неговият код на международните парични пазари е лева. Валутата произлиза от българския термин „лев“, което се превежда като „лъв“. Българският лев се състои от подгрупи, известни като стотинка, където 100 стотинки са еквивалентни на един български лев. Държавната институция, натоварена с издаването на валутата, е Българската народна банка. Българският лев е издаден в четири серии, откакто за първи път е приет през 1881 г.

Първи лев

Първият лев е най-ранната вноска на валутата и е издаден през 1881 г. с паритетна стойност с френския франк. Първият лев е издаден както в банкноти, така и в монети със златен стандарт. Първите левови монети са сечени в злато и сребро със спецификации, подобни на тези на Латинския валутен съюз до 1916 г., когато среброто е заменено с цинк, алуминий и медно-никелови монети. По време на Втората световна война, първият лев е фиксиран към германския райхсмарк, където 1 рейхсмарк е еквивалентен на 32.75 лева. През 1944 г., в резултат на съветската окупация, левът е фиксиран към съветската рубла с оценка от 1 рубла до 15 лева. След съветската окупация валутата беше фиксирана към щатския долар.

Втори лев

Повишената инфлация по време и след Втората световна война накара правителството да приложи валутни реформи, предназначени да ограничат обезценяването на лева. Втората вноска от лева е издадена през 1952 г. в отговор на инфлацията, а 1 нов лев е еквивалентен на 100 стари лева. Този нов лев бе фиксиран към щатския долар, където 1 щатски долар беше еквивалентен на 6, 8 лв. По време на приемането му. Българската народна банка издава нови монети и банкноти от втория лев с монети от 50, 25, 20, 10, 5, 3, 1 стотинки и 1 лев, с лицевата страна на монетите с държавния герб. Банкнотите са издадени в купюри 200, 100, 50, 25, 5 и 3 лева, а банкнотата от 500 лева е отпечатана, но никога не е издадена.

Трети лев

Валутата претърпя третата си реноминация през 1962 г., когато Българската народна банка издаде третата вноска от лева, като един нов лев се равнява на 10 лева от втората вноска. Третият лев е съкратен на паричните пазари като лев, а валутният му курс е 1 щатски долар до 1, 17 лева. Валутата се сблъска с висока инфлация след падането на Източния блок в края на 20 век, което доведе до обвързване на лева с германската германска марка и накара Българската народна банка да емитира банкноти с големи номинали.

Четвърти лев

Поради нарастващата инфлация на лева, Българската народна банка пусна нова и най-нова деноминация на лева, издавайки четвъртата вноска на 5 юли 1999 г., която замени третото ниво на стойност 1000 стари лева: 1 нов лев, като един лев е еквивалентен на една германска германска марка, валутата, на която е обвързан новият лев.

Приемане на еврото

България получи членство в ЕС през 2007 г. и започна да създава политики, които да й позволят да приеме еврото. Световната рецесия и кризата в еврозоната обаче накараха страната да преразгледа намеренията си да приеме еврото, което предизвика смесени реакции от страна на българските граждани.