Каква е разликата между органични и неорганични?

Определения на органични и неорганични съединения

Органичното съединение се отнася до химически вещества, които съдържат въглерод в тяхната структура. Въглеродът, който съществува в живите организми, го прави органичен, но други елементи като водород, кислород и азот също могат да присъстват поради въглеродните връзки.

От друга страна, учените определят едно неорганично съединение като липсващи въглеродни молекули. Те са склонни да бъдат синтезирани от геоложки системи и извлечени от минерали. Производството на тези съединения е чрез човешки интервенции или експерименти от лаборатории.

Биологични храни

Термините органични и неорганични се използват и за земеделие, за да се отнасят до храна. Биологичната храна е храна, отглеждана без следи от химикали като хербициди, пестициди, торове, утайки от отпадъчни води и йонизиращи лъчения. Производството на биологични храни изисква използването на естествени източници като растителни остатъци и компост тор. Въпреки това, неорганичните храни са това, което земеделските производители растат с използването на изкуствени торове.

Разлики между органични и неорганични съединения

Първо, органичните съединения се произвеждат и най-вече се свързват с живите организми. Те често са резултат от човешки дейности, докато неживите процеси произвеждат неорганични съединения. Следователно, често се среща, че органичните съединения съдържат мастни киселини, липиди, протеини и ензими, открити в клетките на живите организми, докато неорганичните съединения съдържат соли и метали. Второ, органичните съединения съдържат метални атоми, докато неорганичните съединения нямат метални атоми. Трето, органичните съединения се състоят от въглеродни атоми заедно с водородни атоми, образуващи въглеводороди. Напротив, неорганичните съединения не притежават нито водород, нито въглерод.

И накрая, всички органични съединения имат въглерод без изключение. Някои неорганични съединения обаче съдържат въглерод в тях. Например въглероден оксид има въглеродни атоми, но не е достатъчно да се класифицира под органични съединения. Същият случай се отнася и за въглеродния диоксид. Следователно има изключение от общото правило, когато става въпрос за неорганични съединения.

Примери за органични и неорганични съединения

Някои примери за органични съединения включват захароза и метан. Захароза, известна като захар, има химическо наименование, написано като C 12 H 22 O 11. Елементите, които образуват захар, са въглерод, водород и кислород. В резултат на това захарта се квалифицира като органично съединение. По същия начин, метанът (СН4) също има компоненти на въглерода и водорода в структурата си. Следователно, метанът е също така въглеродно съединение.

От друга страна, примери за неорганични съединения са амониев сулфид и калциев хлорид. Химичният състав на двете може да се види в техните химични наименования: (NH 4 ) 2 S и CaCl 2 съответно. Нито едно от тези съединения не може да се нарече органично, тъй като те нямат въглерод.

Приложение

Неорганичната химия е един от най-обширните теми, тъй като обхваща хиляди вещества, които са лишени от въглерод. Повечето от неорганичните съединения намират приложение в медицината и здравеопазването. Например, натриеви и калиеви хлориди облекчават пациентите от слабостта, която изпитват по време на дехидратация, повръщане и диария. Също така, кислородът е жизненоважен за дишането и натриевия флуорид за предотвратяване на зъбен кариес. От друга страна, органичните съединения също са от съществено значение. Алдехидите като формалдехид са фундаментални при съхранението на биологични проби. Графитът и диамантите са много скъпи на пазарите за бижута в целия свят.