държави

държави - Какви са основните природни ресурси на Кения?

Какви са основните природни ресурси на Кения?

Кения е държава, разположена в Източна Африка и известна с голямата долина на разлома, която минава през нея. Кения обхваща площ от 224, 960 квадратни мили и е с население от около 50 милиона души. Кения има добре развита физическа и социална инфраструктура в сравнение с други съседни страни. През последното тримесечие на 2018 г. икономическите