Ветрозащитни и защитни пояси: Контрол на ветровата ерозия в земеделието

Ветрозащитни и покривни пояси

Ветроуловителят, известен още като колан за подслон, е метод, свързан със засаждането на дървета по селскостопанските площи по такъв начин, че да предпазва почвата от ерозия от околните култури и да им дава подслон от вятъра. Той също така помага на снега да се носи в пасищата за добитък и обработваните парцели и е добър източник на местообитания за местните диви животни. Може да се използва и за дърводобив. Коланът за подслон също така осигурява един вид безопасна бариера между селскостопанските животни и превозните средства, които се движат по близките магистрали. Също така се вижда, че ако ветроуловителите са проектирани внимателно, то може да намали разходите за охлаждане и отопление и също се използва за пестене на енергия.

Значение на контрола на ерозията

Ветрозащитените валове играят важна роля за предотвратяване и контролиране на ерозията, тъй като проектирането на колани за подслон осигурява средство за защита на културите срещу скоростта на вятъра и подслон както на наветрената, така и на подветрената им страна. Предимството на контрола на ерозията е, че помага за намаляване на скоростта или на инерцията на вятъра, осигурява броня на повърхността на почвата, така че да се предотврати вдигането на почвените частици. Той защитава земеделските площи и зоните, които са защитени от коланите. Другата важна роля, която играят тези защитни пояси, е, че разстоянието за дърветата и храстите на земята спомага за намаляване на скоростта на вятъра, спомага за увеличаване на добива от около 10% в района, подобрение се наблюдава в ефективността на напояването., и още много.

Синтетични ветрови огради

Синтетичните вятърни огради обикновено се състоят от платно, памук, рециклирани платна и найлон, които също могат да действат като ветроуловители. Те имат три или повече панели, които се държат на място с помощта на полюсите, които се плъзгат в джобовете, които са зашити в панелите. Това също спомага за намаляване на скоростта на вятъра в районите, които са засегнати от ерозия, като например отворени ферми, операции с прашна промишленост и промишлени запаси. Те също така намаляват количеството на срутване и повреди вътре, като позволяват по-малки количества вятър да се влеят.

Alley Cropping

Този термин се използва за обозначаване на комбинация от ветрозащитни прегради и интеркултуриране в устойчиви земеделски практики. Наречен Alley Cropping, в този метод различни култури са засадени в различни редове, и те са заобиколени от броя на дърветата. Този вид култури е успешен в Африка, Индия и Бразилия, където производителите на кафе са особено смесени земеделските и горските практики. Тази селскостопанска култура също се отглежда заедно с дългосрочни дървесни култури, за да се допринесе друг източник за годишните доходи на земеделските производители. На снимката по-горе царевицата се отглежда между редици орехови дървета в Съединените щати.

Къде се използват?

Ветроуловители и заслони се използват предимно в областите, които са краищата на полетата или дърветата са засадени по протежение на структурите. Ако те са правилно конструирани, тогава те са изгодни за дивата природа и хората, живеещи около конкретните области, в които работят. Те са засадени и в откритите градини, където скоростта на вятъра е висока, и те осигуряват подслон за растеж на големи плантационни култури.