Страни с най-голямо увеличение на обема на износа от 2000 г. насам

Индексът на обема на износа е получен от серията индекси на обема на ООН за търговия и развитие (UNCTAD). Индексът на обема на износа представлява съотношението на индекса на стойност на износа към съответния индекс на единица стойност. UNCTAD оценява индекса на стойността на единица от предходните години, отразяващ стойностите на индексите, демонстрирани от последователни държави под контрола на качеството на UNCTAD. За да подобри обхвата на данните за страните, UNCTAD е конструирал няколко индекса на цените при трицифрената класификация на продуктите на Стандартната международна търговска класификация, като използва статистиката на UNCTAD за цените на суровините. Използват се икономики, чиито данни не се публикуват от UNCTAD, индексът на обема на износа в международната финансова статистика на Международния валутен фонд. Някои страни отбелязаха значителен ръст в обема на износа от 2000 г. насам. Някои от страните с най-голямо увеличение на обема на износа от 2000 г. насам са обсъдени накратко по-долу.

Сиера Леоне

Сиера Леоне е на 136-то място сред експортните икономики в света и е една от най-бедните развиващи се страни в Африка. Вносът и износът на Сиера Леоне са относително равномерни, което води до по-балансирана система на търговия. В страната основно се изнасят желязо, калай, диаманти, титан и алуминиеви руди. Китай и Белгия са основната дестинация за износ на продуктите на Сиера Леоне. Експортните дейности се контролират от Агенцията за инвестиции и насърчаване на износа на Сиера Леоне. Експортни дейности като пазарно разузнаване и обвързване, улесняване на търговията и събиране на информация от SLIEPA допринесоха за увеличаване на обема на износа. Според UNCTAD Сиера Леоне е отбелязал значително увеличение на обема на износа с индекс 10261, 7%.

Панама

Панамските дестинации за износ са предимно САЩ, Германия, Китай, Коста Рика, Холандия и Виетнам. Страната изнася предимно морски дарове, плодове, дърво, храни за животни, месо и хартия. Панама насърчава предимно износа към пазари, които могат да си позволят преференциален достъп до стоките си, за да увеличи обема и качеството на износните стоки. Панама е претърпяла значително увеличение на стойността на износа от 2000 г. насам. Страната има индекс на обема на износа от 1230, 2%, което го прави втората страна с най-висок индекс на обема на износа в света. Лекотата на износа и качеството на износа продължават да насърчават обема на износа от Панама. Справедливите експортни цени за стоки от Панама също допринесоха за увеличаването на обема на износа на международния пазар.

Еритрея

Еритрея се счита за важен вход към международния пазар. Въпреки че страната се възстановява от десетилетия на войни и граждански вълнения, Еритрея бавно привлича инвеститори, особено от Европейския съюз. През последното десетилетие Еритрея увеличи и стойността и обемите на стоки на международния пазар. Индексът на обема на износа в Еритрея се е увеличил от 2000 г. насам съгласно доклада на ЮНКТАД за търговската статистика. Страната регистрира увеличение на индекса на износа от 1200, 1% от 2000 г. насам. Очаква се обемът на износа на страната да се увеличи още повече, тъй като правителството продължава да въвежда благоприятни търговски правила и увеличеното производство.

Други страни, които също са имали висок индекс на обема на износа, са Мозамбик, Китай, Камбоджа, Албания, Буркина Фасо, Чад и Азербайджан. От 2000 г. насам тези страни са увеличили над 500% съответните индекси на обема на износа. Нарастването на обема на износа се дължи основно на увеличеното производство, качеството на износа и справедливите експортни цени на международния пазар.

Страни с най-голямо увеличение на обема на износа от 2000 г. насам

рангДесет шаблона за частИндекс на обема на износа (в сравнение с 2000 г.)
1Сиера Леоне10, 261.7%
2Панама1, 230.2%
3Еритрея1, 200.1%
4Мозамбик728.3%
5Китай686.8%
6Камбоджа650.4%
7Албания611.7%
8Буркина Фасо591.4%
9Чад586.0%
10Азербайджан520.2%