Страни, които налагат най-високите данъци върху цигарите

Доказано е, че пушенето е изключително вредно за пушача и за хората около него. Пушенето води до ужасни заболявания за пушача, като рак на гърлото, рак на устата, рак на белия дроб, хроничен бронхит, емфизем или повече. Пушенето около други хора причинява вторичен тютюнев дим, което прави някой по-вероятно да получи рак на белия дроб и други ракови заболявания, дължащи се на вдишване на химическите съединения от дима. Тютюнопушенето е водеща причина за предотвратима смърт в световен мащаб и причинява почти шест милиона смъртни случая всяка година. Понастоящем в света има около един милиард пушачи.

Високи данъци върху цигарите във връзка с разпространението на тютюнопушенето

Разпространението на тютюнопушенето в страните, налагащи високи данъци върху цигарите, може да бъде наблюдавано, като се разгледа доклад, представен от Световната здравна организация (СЗО) през 2015 г. От десетте най-големи държави, представени в списъка по-долу, девет са част от СЗО Европа.

Когато погледнем процента на възрастово стандартизирано разпространение на тютюнопушенето сред хора на възраст 15 и повече години в посочените по-долу страни, забелязваме следните цифри:

Гърция (42.4%), Чили (38.0%), Финландия (20.8%), Естония (32.3%), Турция (25.5%), Полша (27.9%), България (35.0%), Словакия (28.2%), Израел ( 30, 1%), Босна и Херцеговина (38, 3%).

По този начин всички тези страни имат над средния процент на пушачите за техния регион, което е 27, 3% в Европа и 17, 2% в Северна и Южна Америка. Те също са над средното ниво в света от 22, 7%. Чили има най-висок процент пушачи от всяка страна в Северна и Южна Америка. Гърция има най-високия процент за Европа и третата най-висока в света само след Науру и Кирибати. От тези цифри е ясно, че всички тези страни имат основателна причина да имат такъв висок данък върху цигарите, за да се опитат да разубедят хората от тютюнопушенето.

Предимства на по-високите данъци

Съществуват редица предимства за високите данъци, налагани върху продажбата на цигари. Като имат по-високи данъци върху цигарите, младите хора и хората с по-ниски доходи са по-малко склонни да пушат, тъй като не могат да си позволят да купуват цигари. Тази стратегия ще намали броя на хората, които пушат, и по този начин ще намали тежестта на заболяванията, свързани с тютюнопушенето. Тази стратегия ще спести пари, които биха били изразходвани за здравни проблеми по-късно в живота. Повишаването на данъка върху цигарите също внася повече пари в хазната на правителството. Този допълнителен приход, който правителството поема, би могъл да бъде използван за редица въпроси, като например образование в ранна детска възраст или ремонт на инфраструктурата на страната.

Стратегии за мотивиране на хората да спрат да пушат

Има много други възможности, които правителствата могат да се опитат да разубедят гражданите си от тютюнопушенето. Правителствата могат да повишат законната възраст за пушене, за да попречат на младите хора да пушат. Те могат да забранят пушенето на определени обществени места и да налагат наказания на хора, които нарушават тези закони. Правителствата могат също така да информират своите граждани за опасностите от тютюнопушенето, като поставят предупреждения върху опаковките на цигарите. Има и национални организации, като Американската асоциация по белите дробове, които пускат реклами срещу тютюнопушенето и тютюна. След това има международни организации, като Световната здравна организация (СЗО). СЗО прие Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (РКБТ на СЗО) през 2003 г. РКБТ на СЗО е споразумение за защита на настоящите и бъдещите поколения от опасностите от тютюна чрез приемане на универсални стандарти, посочващи опасностите от тютюна и ограничаване на употребата му.

Страни, които налагат най-висок данък върху цигарите

рангДържаваДанъци като процент от цената на цигарите
1Босна и Херцеговина86, 0%
2Израел85.0%
3Словакия84, 6%
4България84.0%
5Полша82, 6%
6Турция82, 2%
7Естония81, 7%
8Финландия81, 7%
9Чили81, 6%
10Гърция81, 6%