Съединените щати са република или демокрация?

Съединените американски щати се управляват като федерална република и затова някои твърдят, че САЩ не са демокрация. Република се определя като политическа система, в която върховната власт се възлага на гражданите, които имат право да гласуват за своите представители и отговорни за тях служители, докато демокрацията се определя като правителство на народа и от хората, упражнявани чрез избрани. или пряк представител. Може да се окаже трудно да се направи разграничение между демокрация и република и затова би било разумно да се заключи, че САЩ са едновременно демокрация и република.

Защо Съединените щати са република?

Ключовата разлика между република и демокрация не е как се проектира властта, а границите на властта. И двете използват представителната система, което означава, че гражданите са представени в правителството от избрани лидери. И в двата случая мнозинството управлява, но в република конституцията ограничава как правителството може да упражнява властта. Тези права са неотменими и не могат да бъдат променяни или променяни от избрано правителство. Съединените щати са типичен пример за републиканска държава, защото конституцията ограничава властта на правителството. Някои права като Бил за правата, правото на глас и правомощията за изменение на конституцията са ограничени и не могат да бъдат променяни от сезираното правителство без пряко консултиране с обществеността.

Дали Съединените щати са демокрация?

САЩ са демокрация, но това не е истинска демокрация. Вместо това, тя е представителна демокрация. Общите форми на демокрация са пряката демокрация и представителната демокрация. Пряката демокрация е система на управление, в която мнозинството има думата по всеки въпрос, свързан с управлението. Директните демокрации провеждат референдуми всеки път, когато трябва да се решава въпрос, защото няма избираеми представители. Съединените щати са представителна демокрация, тъй като обществеността избира индивиди да ги представляват на правителствено ниво. Съединените щати също са конституционна демокрация, което означава, че функциите и ролята на правителството се ръководят от конституцията, която също защитава правата и привилегиите на гражданите, независимо дали са мнозинство или малцинство.

Демократични републики

Модерните държави се представят като демократични републики, управлявани от конституция. Правителството може да измени конституцията чрез актове на парламенти и референдуми. Докато конституцията продължава да защитава правата на хората, гражданите продължават да гласуват за представители и конституцията ограничава властта на правителството, САЩ остават и република, и демокрация.