Религиозни вярвания в Хондурас

Централноамериканската нация Хондурас обхваща площ от 112, 492 кв. Км. В нея живеят 912867 души.

Християнството е религията на огромното мнозинство в Хондурас. Католиците съставляват 48, 7% от населението на Хондурас. Протестантите представляват 41% от общото население. 8% от населението се състои от атеисти, агностици и онези, които твърдят, че не се придържат към определена вяра. Последователите на религиите, различни от католицизма и протестантизма, съставляват 3% от населението на страната.

Най-голямата религия в Хондурас

Християнството се разпространява в Хондурас по време на колониалното управление в страната от европейските сили. След откриването на Хондурас и колонизацията му от Испания колониалните сили започнаха да кръщават хондурасците в католическата вяра. Днес католическата църква на нацията е част от световната католическа църква и е под духовно ръководство на папата. Страната е разделена на 8 епархии и една епархия. Докато по-голямата част от Хондурас попада под влиянието на католицизма по време на испанското управление в страната, протестантизмът намира място в контролираната от Британия част от крайбрежието на Комарите, малка част от която днес се намира в Хондурас. Моравската и Англиканската църква имат най-голямо влияние в тази област.

Древна религия в Хондурас

Древната религия на маите била широко практикувана в Хондурас между 4-ти и 7-ми век. Религията е практикувана и в други части на Централна и Южна Америка. Тя се основаваше на политеистични вярвания и включваше голям брой ритуали, включително случайни животни и вероятно дори човешки жертви. Понастоящем обаче се практикува синкретична форма на религията, където християнските мисли и вярвания имат предимство.

Свобода на религията в Хондурас

Конституцията на страната предвижда свобода на религията. Всеки е свободен да практикува религия по свой избор и това право на хората е защитено от закона.

Религиозни вярвания в Хондурас

рангрелигияНаселение (%)
1католицизъм48.7
2протестантство41
3Атеизъм / Агностицизъм / Без религия8
4друг3