Религиозни вярвания в Чад

Чад има редица религии, които са широко и свободно практикувани в страната. Конституцията предоставя религиозна свобода, която позволява на различни религиозни групи. Ислямът и християнството са водещите деноминации с милиони последователи. Няколко висши правителствени служители обаче приписват на ислямската вяра. По времето на пристигането на белите хора ислямът отдавна се е установил в Чад, като е влязъл в страната от Северна Нигерия и Судан. Традиционната африканска религиозна система също се практикува широко от някои общности. Има и малцинство, което не приема никаква религия.

Религиозни вярвания в Чад

ислям

Мюсюлманите съставляват около 55% от населението на Чад. Той вече присъства в Чад по време на пристигането на арабски емигранти от Изтока през 14-ти век. Религията се разпространява чрез взаимодействие и икономически дейности като търговията, а не завоеванията, както в други региони. Корански училища бяха създадени широко в региона, за да улеснят процеса на изучаване на чадците на арабски език главно чрез ума. Повечето от мюсюлманите в Чад са сунити и се придържат към юридическото училище Малики. Те основават ислямските си знания на обширна литература. В Чад не съществува висше ислямско образование и тези, които се интересуват от това, трябва да пътуват в чужбина. Някои от популярните дестинации включват Кайро и Йемен.

Протестантско християнство

Те съставляват 16, 9% от цялото население. Първата група протестанти стигнали до Южен Чад през 1920-те. Американските баптисти са първите и по-късно са последвани от други групи. Такива организации погледнаха към финансовата подкрепа на църквите-майки и техните правителства, което им позволи да работят независимо от френските колонизатори. Те дойдоха с образователни и здравни проекти, които привличаха хора. Някои от ранните новоповярвали ще напуснат селата си, за да се установят около мисионерските центрове. Някои от мисионерите се заселили в страната, имали жени и деца, които също продължили работата по превръщането на местните жители.

Римокатолическо християнство

Те са 23, 9% от населението на Чад. Римокатолическите мисионери започват работата си през 1929 г. Мисионерите са по-отворени към местната култура в сравнение с протестантските си колеги. Но учението за безбрачието отблъсна някои от бъдещите свещеници. Настояването на църквата за учението за моногамията също ограничава местните новоповярвали, които са били достатъчно богати, за да се омъжат за много жени. Църквата остава влиятелна в няколко аспекта на социалното развитие на страната. Подобно на протестантите, църквата улеснява развитието на образованието и здравеопазването чрез изграждането на училища и болници.

Традиционна религия

Те съставляват 6% от населението на страната. Предците играят критична роля в традиционните си религии. Смята се, че те са способни да посредничат между живия и свръхестествения свят. Религията вярва в съществуването на едно Върховно Същество; създателят на цялата вселена, която е благосклонна към всички добри хора. Тяхната религия се характеризира с ритуали, жертви и специални случаи и церемонии.

Въздействие на религията

Чадското общество е по-скоро религиозно вярващо в съществуването на Бога. Правителството е разрешило свободата на религията да прави хората готови да се включат в различни, законни практики. Религията от колониалните времена е изиграла значителна роля в социално-икономическото развитие на страната.

Религиозни вярвания в Чад

рангСистема от вярванияДял на населението в Чад
1Сунитски ислям25.8%
2Римокатолическо християнство23, 9%
3Протестантско християнство16.9%
4Неденоминационен ислям12, 3%
5Шиитски ислям11.2%

6Анимизъм и / или традиционни африкански религии

6, 0%
7Ахмади ислям2, 1%
8Атеизъм или агностицизъм1, 8%