Река Уангануи в Нова Зеландия е класифицирана като жива същност

Бил премина

На 16 март 2017 г. парламентът на Нова Зеландия направи историята, като стана първата страна в света, която призна реката за живо същество, което по същество му дава същите права като човека. Честта бе дадена на река Уангануи, третата най-дълга нация. Това беше въпрос на дебат между правителството и хората от Маори от Нова Зеландия от 1840 година. Уангануи ще бъде представен от двама представители. Единият ще бъде избран от маорската общност (известна като Иви), а една ще бъде назначена от правителството.

Какво означава?

Едно от основните последици от това решение е, че река Уангануи ще бъде представена в съдебни производства. Това е усилие да се гарантира опазването на околната среда. Това не е първият случай, когато Нова Зеландия е предоставила личност на лице, което не е лице: през 2014 г. националният парк Te Urewera е получил същите права от правителството.

Значението на Уангануи

Уангануи е изключително свещено място за маорците в Нова Зеландия. На езика на маорите има поговорка, която приблизително се превежда като „Аз съм реката, а реката съм аз“. Голяма част от река Уангануи се намира в национален парк Уангануи.