Основните религии, практикувани в Обединените арабски емирства

Намира се на Арабския полуостров, Обединените арабски емирства (ОАЕ) са суверенна държава с площ от 83 600 кв. Км и население от 9 269 612 души. Ислямът е официалната религия на държавата, както и най-голямата религия в ОАЕ. Според Световния справочник на ЦРУ, 76% от населението на страната са мюсюлмани. Християните са най-голямата малцинствена общност, представляваща около 9% от населението на страната. Привържениците на други религии представляват останалите 15% от населението. Сред другите религии, практикувани в страната, индусите и будистите имат най-голямо представителство.

Официалната и най-популярната религия в ОАЕ

Повечето от мюсюлманите в ОАЕ, около 85%, са сунити. Останалото мюсюлманско население се състои главно от шиитски мюсюлмани. В страната се виждат и суфийски влияния. Ибади мюсюлманите са предимно имигранти от Оман. Съдилищата на шариата имат значителен авторитет в ОАЕ. Наказания като бичуване, ампутация, убиване с камъни и т.н. се налагат на онези, които участват в прелюбодейство, консумация на алкохол или други престъпления, които са против ислямските принципи. Шариатното право също така ръководи личните въпроси като брака, разводите и т.н. в страната. Законът се прилага строго към мюсюлманските граждани на Емирства и в някои случаи към не-мюсюлманите. Отстъпничеството се наказва със смърт в страната. Хомосексуалността също е забранена в страната.

Въпреки че повечето от горните закони се прилагат за мюсюлманските граждани на ОАЕ, от чужденците се изисква също да зачитат културата на нацията. Целувките в обществото могат да доведат до депортиране от страната. Обществените танци не са разрешени. Пиенето и храненето между изгрев и залез през месеците Рамадан е също незаконно и законът се прилага за всички посетители в страната.

Други религии в ОАЕ

Както католиците, така и протестантите имат значително присъствие в ОАЕ. Тук действат 33 църкви. Голяма част от християните в ОАЕ проследява техния произход в Азия. Индийските бизнесмени от Индия изиграха значителна роля през ранните дни на развитието на Дубай. Приносът им за растежа на града бе признат от бившия емир на Дубай, който разреши изграждането на хиндуистки комплекс в Бур Дубай.

Религиозната свобода и толерантността в ОАЕ

Въпреки че ислямът е държавна религия на ОАЕ, практиката на други религии се толерира от правителството. Очаква се обаче, не-мюсюлманите да не се намесват в религиозните въпроси и законите, приложими към мюсюлманските граждани, живеещи в страната. Използването на медии за разпространяване на знания за религии, различни от исляма, е строго обезкуражени в страната. От мюсюлманските граждани на страната се изисква да се придържат стриктно към ислямския начин на живот и културните практики. Превръщането на мюсюлманите в други религии е наказуемо престъпление.

Основни религии на Обединените арабски емирства

рангрелигияПроцент на населението
1ислям85
2друг15
3християнство9