Обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в Коста Рика

Коста Рика съдържа естествени местообитания, които включват най-добрите сухи гори от Централна Америка до Северна Мексико. Тези ключови местообитания съдържат някои от най-редките растителни и животински видове в Латинска Америка и заедно формират богато биологично разнообразие. Богатството на тези среди служи като важни туристически атракции в Коста Рика. Поради тяхното икономическо и културно значение, някои обекти са вписани в обектите на ЮНЕСКО за световно наследство, за да подобрят и насърчат опазването за бъдещите поколения. Това са основните обекти.

Обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в Коста Рика

Зона на консервация Гуанакасте

Този обект се счита за важно природно местообитание поради голямото си биоразнообразие, включително най-голямата суха гора в Централна Америка. Областта de Conservación Guanacaste е вписана през 1999 г. и е разширена чрез частна поземлена собственост (St Elena) на 15 000 хектара. Разширяването имаше за цел да намали смущенията от околните среди и да подобри опазването на местната флора и фауна. Районът de Conservación Guanacaste е дом на някои редки растителни и животински видове, които са локализирани само в региона. Мястото е много важно поради екологичните процеси, които се извършват тук и които имат пряко въздействие върху сухоземната и морско-крайбрежната среда.

Национален парк Кокосови острови

Националният парк на остров Кокос се намира на 550 километра от брега на Коста Рика. Островът има много животински видове, които са се адаптирали към ендемични видове, локализирани само на острова. Някои от видовете включват гущери, насекоми, птици и сладководни риби. Остров Коко осигурява изключителен морски живот, който включва китове и акули с чук. Подводният свят на националния парк е известен с водолази, които се наслаждават на спиращите дъха гледки към пелагичните видове като акули, риба тон и делфини. Тези и много други форми на морски живот правят острова остров за биологично разнообразие. Той е обитаван единствено от рейнджъри от костарикански парк, които се грижат за природните ресурси.

Населените места на Дикусската делта Преколумбийска област с каменни сфери

Селищата на Дикусската делта Преколумбийска резиденция са важни културни обекти, които представляват сложните социални, икономически и политически системи от периода 500-1500 г. в Коста Рика. Делтата на Дики съдържа уникални елементи и структури като изкуствени могили, места за погребение, павирани зони и колекция от каменни сфери. Каменните сфери имат диаметър между 0, 7 м и 2, 57 м, а тяхното използване, значение и значение все още са загадка и още повече тяхното производство. Голямото разграбване на археологически обекти, които сполетяха Коста Рика, заплашваше процеса на запазване на културно значимите обекти. Големите седиментни слоеве, които покриваха сферите и ги погребват от векове, не позволявали на мародерите да открият местоположението на каменните сфери.

Talamanca Range-La Amistad резервати и Национален парк La Amistad

Обхватът Таламанка (La Amistad Reserves / Национален парк Ла Амистад) е най-големият национален резерват в Коста Рика, въпреки че малка част от парка се намира в Панама. Тропическите гори и облачните гори са доминиращи в резервата и играят важна роля в екологичната система. Районът е обитаван от четири различни индийски племена, които съжителстват мирно и се радват на ползите от тясното сътрудничество между Коста Рика и Панама. Уникалните гори на редица Таламанка са дом на различни видове като маймуни, котки, птици и много други животни.

Необходимостта от защита на обектите на световното наследство в Коста Рика

Усилията за опазване на тези обекти се сблъскаха с различни недостатъци през годините, като например недостатъчно финансиране и лошо управление. Това забави процеса на гарантиране, че местната флора и фауна продължават да процъфтяват без външни заплахи от човешки дейности и интереси. Разграбването на археологически обекти и нерегулираният туризъм също представлява голяма заплаха за природозащитните процеси. Въпреки това, зонирането и създаването на буферни зони изглежда предоставят подходящите инструменти за подобряване на поддръжката и устойчивостта на обектите.

Обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в Коста Рика

Обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в Коста РикаГодина на вписване; Тип
Зона на консервация Гуанакасте1999; естествен
Национален парк Кокосови острови1997; естествен
Селищата на Дикусската делта Преколумбийска област с каменни сфери2014; културен
Talamanca Range-La Amistad резервати и Национален парк La Amistad1983; естествен