Най-износните продукти на Русия

Русия е сред най-големите експортни икономики в света. През 2016 г. износът на страната възлиза на 251 млрд. Долара, докато вносът му възлиза на 172 млрд. Долара, което води до положителен търговски баланс от 79 млрд. Долара. През 2012 г. най-големият износ на Русия включва суров и рафиниран нефт, природен газ, въглища, полуготови желязо, алуминий, пшеница, злато, диаманти, мед и др. Основните експортни дестинации на страната включват Холандия, Китай, Германия, Италия, Турция, Беларус и Япония. Експортният сектор изигра значителна роля в икономиката на Русия. Огромното богатство на Русия от петрол и минерални ресурси позволява на страната да изнася големи количества петрол, природен газ и няколко добивани минерали.

Най-износните продукти на Русия

1. Суров петрол

Руската петролна индустрия е една от най-големите в света и има един от най-големите резерви. Според статистиката за 2015 г. Русия произвежда приблизително 10, 83 млн. Барела петрол на ден, което се нарежда сред най-големите производители на петрол в света. Страната представлява 12% от общото производство на петрол в света и 12% от световния износ на петрол. Суровият петрол в Русия заедно с производството на кондензат достигна постсъветския максимум от 9, 7 млн. Барела дневно през 2006 г. Русия е основната транзитна страна за петрол, идващ от Казахстан. Суровият петрол е номер едно за износ в страната на стойност 183 748 млн. Долара през 2012 г. Продължаващият растеж на руската икономика води до високи изисквания за енергия, което води до увеличаване на производството на петрол.

2. Природен газ

В Русия природният газ е третият най-голям износен продукт на стойност 42, 892 млн. Долара за износ. Смята се, че Русия е най-големият износител на природен газ и притежава най-големите доказани резерви от повечето власти като енергийната информация на САЩ, ОПЕК и американското ЦРУ. Геоложкото проучване на САЩ оценява, че Русия също може да има най-голям обем природен газ в света, който все още не е открит. Повечето от руския природен газ се изнася за европейски страни като Гърция, Финландия, Италия, Франция и Унгария.

3. Алуминий

Смята се, че Русия е най-бързо растящият пазар на алуминий в света и шестият най-голям износен продукт в страната, който възлиза на 6, 638 млн. Долара за износ. Русал, който е руска алуминиева компания, е шестият по големина в света, на който се падат около 9% от световното производство на двуалуминиев триоксид.

4. Злато

По отношение на минното дело, Русия е и водещ износител и производител на редица минерали. Русия е най-големият производител на злато в Европа и третият по големина в света, на който се падат около 250 метрични тона злато през 2016 г. През 2012 г. златото е осмият най-голям износен продукт в Русия, който възлиза на 5, 845 милиона долара от общия износ.

Преглед на руската експортна икономика

Според някои източници Русия съдържа повече от 30% от природните ресурси в света, които са сред най-добрите експортни продукти в света. Според Световната банка общата стойност на природните ресурси в Русия възлиза на 75 трилиона долара. Тъй като страната има изобилие от петрол, природен газ и благородни метали като златото и алуминия, те представляват значителен дял от износа на Русия. Секторът на природния газ и петрола в Русия съставлява над 70% от общия износ, 52% от приходите на федералния бюджет и 16% от БВП към 2012 година.

Кои са най-добрите експортни продукти от Русия?

рангпродуктСтойност (в милиони USD), 2012 г.
1Суров петрол183748
2Рафиниран петрол70646
3Природен газ42892
4въглища14074
5Полу-желязо6997
6алуминий6638
7пшеница6211
8злато5845
9Diamonds4677
10Смесени минерални или химически торове4255
11никел4186
12Азотни торове3850
13Калиеви торове3643
14Нарязана дървесина3448
15Горещо валцовано желязо3273
16Меден проводник3011
17Синтетичен каучук2919
18Желязна руда2813
19Радиоактивни химикали2583
20Изискана мед2528