Най-големите етнически групи в Уганда

Уганда е източна африканска държава, която граничи с Кения, Руанда, Южен Судан, Танзания и Демократична република Конго. Най-ранните жители на района са били ловци-събирачи. Този начин на живот бавно бе заменен от пристигането на народите, говорещи банту, между 1700 и 2300 години. Днес населението на Уганда е приблизително 37, 8 милиона и се състои от различни етнически групи. Някои от най-големите от тези групи в тази страна са разгледани по-долу.

Най-големите етнически групи в Уганда

Baganda

Най-голямата етническа група в Уганда е Баганда. Хората от род Баганда съставляват 16, 9% от населението. Баганда принадлежи към етническото семейство Банту и вероятно се заселва в района между 1000 г. пр. Хр и 500 г. с миграцията на Банту от Западна Африка. Традиционният език на тази група е Luganda, принадлежащ към езиковото семейство Нигер-Конго. В културно отношение те практикуват патрилинейно произход. Няколко свързани линии съставляват клан. Днес в Уганда са признати 52 клана на Баганда. Когато британците се свързват, те откриват, че Баганда са силно организирани със значителна военна сила. Англичаните правят кралството си протекторат, а кралят на Баганда се проваля неуспешно през 1897 г. По това време контактът с британците е довел до намаляване на населението, а Baganda - от 3 милиона до само 1, 5 милиона. За да възстановят разходите за войната, британците са наложили данъци върху царството през 1900 г., но също са подписали договор, който се съгласява с исканията на началниците, а именно да им даде власт над голяма територия. Уганда придоби независимост през 1962 г. и новото правителство разпусна кралство Баганда. Оттогава те отново се обединиха под новата система на монархия.

Banyankole

Втората по големина етническа група е банянколът, който съставлява 9, 5% от населението. Банянколът пребивава предимно в югозападния район на Уганда. Те традиционно говорят на език банту, наречен Runyankole. Основната икономическа дейност на банянколата е отглеждане на добитък. Днес по-голямата част от тези хора практикуват християнството, въпреки че обичайната вяра в духовете на предците продължава. Когато им е забранено царството през 1962 г., банянколът се бори с новото, независимо правителство. Когато през 1993 г. монархията е възстановена, банянколите не са обединени в желанието си да възстановят царството. И до днес не са разрешили различията си.

Basoga

Етническата група на Басога съставлява 8, 4% от населението, което ги прави третата по големина етническа група. Традиционният им език е Сога, принадлежащ към езиковото семейство банту. Земята е била собственост на кланове и управлявана от ръководителя на клана. Собствеността не можеше да премине към друг клан Басога днес обитава района източно от царството Баганда. След контакт с британски колонизатори в края на 1800-те години, Басога претърпява значителна загуба на населението. По-голямата част от това обаче се дължи на огнище на спящото заболяване. В резултат на това между 1900 и 1910 г. голяма част от царството е евакуирана. Оцелелите се завръщат в района между 1920 и 1930 г., въпреки че през 40-те години на миналия век се е случила друга епидемия. Това беше последвано от глад. Размерът на популацията продължава да намалява. Подобно на Баганда, когато племенните монархии отново бяха легализирани, Басога възстанови своето царство.

Други етнически групи в Уганда могат да бъдат намерени в таблицата по-долу.

Етническо разнообразие

Както беше споменато по-горе и илюстрирано в таблицата по-долу, Уганда има висока степен на етническо разнообразие. Всъщност страната е една от най-етнически разнообразните в света. В него живеят над 40 местни етнически групи, всяка от които има своя култура, език и обичаи.

Най-големите етнически групи в Уганда

рангЕтническа групаДял на съвременното население на Уганда
1Baganda

16.9%
2Banyankole

9, 5%
3Basoga

8, 4%
4Bakiga

6, 9%
5Iteso

6.4%
6Langi

6, 1%
7Ачоли

4, 7%
8Bagisu

4, 6%
9Lugbara

4, 2%

Други групи32, 3%