Национални паркове на България

България е държава, разположена в Югоизточна Европа и граничеща със страните от Румъния, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. Страната има и брегова линия на Черно море на изток и обхваща площ от 110 994 кв. Км.

България има високо ниво на биоразнообразие. Близо 35% от територията на България е заета от гори, в които растат едни от най-старите дървета в света като Гранит дъб и Бойкушев. В страната растат над 3800 вида флора, от които 170 са ендемични и 150 застрашени. Кафявите мечки, скалните яребици, бухалите, източният имперски орел и евразийският рис са част от емблематичната фауна на българските диви животни.

3. Национален парк Пирин

Националният парк Пирин е разположен в югозападната част на България и включва голяма част от Пирин планина. Националният парк също е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Котата на парка варира между 950 m и 2914 m. В парка са разположени 118 ледникови езера, които подобряват естествената красота на ландшафта. Почти 95% от горската покривка в парка включва иглолистни гори. В Национален парк Пирин живеят 45 вида бозайници, 159 вида птици, 11 вида влечуги, 8 вида земноводни и 6 вида риби. Паркът е основна туристическа дестинация в България. Той предлага интерактивна изложба, 30-местна прожекционна стая с мултимедийно оборудване, туристическо настаняване, 20 маркирани туристически пътеки и други туристически съоръжения.

2. Национален парк Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан се намира в сърцето на страната, където е сгушен в Стара планина. Кота на този национален парк варира от 550 м до 2376 м. Паркът, създаден през 1991 г., е една от най-големите и най-ценните защитени територии в Европа. Редки и застрашени фауни и човешки общности се поддържат от Национален парк Централен Балкан. 56% от площта на парка е покрита от гори с 2340 вида и подвида на флората. В националния парк живеят 2387 вида безгръбначни, 6 вида риби, 224 вида птици, 14 вида влечуги и 59 вида бозайници.

1. Национален парк Рила

Национален парк Рила, който обхваща площ от 810, 46 кв. Км, е най-големият национален парк в България. Тя е създадена през февруари 1992 г. и има кота между 800 и 2925 метра. Връх Мусала, най-високият връх на Балканския полуостров, е в границите на този национален парк. Река Марица и река Искър, две големи реки от региона са част от този национален парк. В парка са разположени 120 ледникови езера. 66% от ландшафта на националния парк се заема от залесена земя. В Национален парк “Рила” живеят 48 вида бозайници, 20 вида влечуги и земноводни, 5 вида риби и голямо разнообразие от безгръбначни. 282 вида в националния парк са ендемични за региона.

Националните паркове в България: роля в опазването на невероятното биоразнообразие на страната

рангиме■ площустановен
1Национален парк Рила810, 46 km²1992
2Национален парк Централен Балкан716, 69 km²1991
3Национален парк Пирин403, 56 km²1962