Кои страни не са членове на ООН?

Организацията на обединените нации (ООН) е международен орган, създаден с цел да гарантира, че има международен ред и сътрудничество. Сега има 193 суверенни държави-членки и 2 държави-наблюдатели.

Държавите-членки

Само суверенни нации могат да станат членове на ООН. По дефиниция, суверенната държава е просто нефизичен юридически орган, който се ръководи и управлява от едно правителство, което контролира географски регион. Само пет държави можеха да се присъединят, докато все още бяха под контрола на други нации.

Всички 193 суверенни държави имат еднаква власт и представителство в Общото събрание на ООН. За да бъде приета нация в ООН, Съветът за сигурност на ООН трябва да седне и да направи препоръка въз основа на гласуването. Ако гласуването е с мнозинство в Съвета за сигурност, то тогава Общото събрание гласува дали даден народ е изпълнил всички насоки, определени в Устава на ООН.

Държави наблюдатели

В рамките на ООН има специална категория междуправителствени органи, които се класифицират като наблюдатели, когато се появяват в Общото събрание на ООН. На тези органи се дава разрешение да участват в заседанията на Общото събрание, но нямат право да гласуват. ООН определя наблюдателите като междуправителствени и международни организации, чиято държавност няма ясна дефиниция. С други думи, не е ясно дали тези органи са действително суверенни държави или организации. Двете държави-наблюдатели на ООН са Светият престол и Палестина.

Светият престол

Свещеният престол, оглавяван от католическата църква с папата начело, никога не е кандидатствал за членство в ООН, но е получил статут на постоянен наблюдател. Според класификацията като постоянен наблюдател, на Светия престол е позволено да присъства и да наблюдава всички заседания на Общото събрание на ООН. Макар да няма право на глас като другите членове на ООН, тя е в състояние да даде препоръки и да повлияе на някои от решенията, взети от ООН.

По време на среща на Лигата на нациите през 1919 г. страните-членки внесоха предложение, което предполага включването на Светия престол в лигата. Въпреки това, поради продължаващия териториален спор с Италия, Светият престол не се присъедини дори и след като получи официална покана от британците. През 1944 г. Светият престол направи предварителни проучвания относно възможността за присъединяване към ООН. Искането бе отхвърлено от държавния секретар на САЩ по това време. В отговора си секретарката твърди, че държавата е малка и поради това не е в състояние да изпълни всички изисквания за членство. Въпреки това на Светия престол ще бъде позволено да участва в дейностите на ООН. Секретарят също допусна грешката да обърка града-държава Ватикана и Светия престол, които са две различни лица.

На 6 април 1964 г. ООН предостави на Светия престол статут на постоянна държава-наблюдател. В тази си роля Светият престол има разрешение да присъства и да наблюдава всички заседания на Общото събрание, както и да поддържа постоянна мисия за наблюдение в Ню Йорк (където се намира седалището на ООН). След като получи статут на наблюдател, Светият престол изпрати представител на всички открити заседания на Общото събрание. На Светия престол бе предоставена учтивост, която му позволи да направи официални изявления относно политиката, както и да даде възможност на няколко папи да се обърнат към Общото събрание.

Използвайки повишения статут на наблюдател, Светият престол успя да включи християнски ценности в някои от решенията, взети от ООН. Най-вече, тя успя да повлияе на ООН да приеме декларацията, която забранява всякакъв вид клониране на хора. Освен това тя успя да се противопостави на някои резолюции, свързани с хомосексуалността и половата идентичност.

Държавата Палестина

Първоначално ООН предостави статут на наблюдател на Организацията за освобождение на Палестина строго като организация, която не е член. Декларацията на Палестинския национален съвет от Палестина през 1998 г. обаче накарала ООН да промени статута на Организацията за освобождение на Палестина само на Палестина. На 17 декември 2012 г. началникът на Протокола на ООН засегна промяната на наименованието в „държавата Палестина“.

За разлика от Светия престол, Палестина подаде официално заявление до Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, за да се присъедини към ООН на 23 септември 2011 г. Въпреки това, Съветът за сигурност на ООН все още не е гласувал по заявлението. На 30 октомври 2011 г. Общото събрание на ЮНЕСКО стана първата агенция на ООН, която прие държавата Палестина като пълноправен член на ООН.

На 29 ноември 2012 г. Общото събрание на ООН одобри резолюция 67/19, която официално признава Палестина като държава, която не е членка на ЕС. Част от резолюцията, в която се наблюдава издигането на държавата Палестина до статут на наблюдател, включва искане към Съвета за сигурност на ООН да покаже добра воля към кандидатурата за пълноправно членство.

Както в случая със Светия престол, статутът на наблюдател не дава право на глас, но поне дава на Палестина възможността да участва в дебатите. Съответно бе създадена и службата на представителя на държавата Палестина в ООН. Почти всички официални документи на Палестина вече са озаглавени „Държавата на Палестина“, за разлика от „Палестинската национална власт“.

Държави, които не са членове или наблюдатели на ООН

Има и други субекти, които имат статут на наблюдател, но не са признати за държави, като например Суверенния военен орден на Малта. Друг интересен случай е предоставянето на Европейската комисия на статут на наблюдател, а по-късно и на пълни права, въпреки че не е позволено да се представят кандидати по време на гласуване. Други територии и региони като Западна Сахара в Африка и островите Кук и Ниуе от Нова Зеландия са спорни региони. Докато Западна Сахара не е призната от ООН и не е член на никакви органи на ООН, последните острови са членове на специализирани институции на ООН.

Косово

Република Косово обяви независимост от Сърбия през 2008 г. Над 100 члена на ООН признаха Косово. Сърбия не е признала независимостта на Косово.

западна Сахара

Западна Сахара е спорна територия в Северозападна Африка. Граничи с Мароко на север, Алжир на изток и Мавритания на юг и югоизток. Западна Сахара се контролира от съседен Мароко, както и от самопровъзгласената Сахарска арабска демократична република.

Република Китай

Република Китай, известна също като Тайван, е призната от 16 държави-членки на ООН, както и от Светия престол. Тайван се контролира от Китайската народна република.