Кой направи първата периодична таблица?

Идеята, че всичко е съставена от комбинация от основни единици, първоначално е била поставена в началото на IV в. Пр. Хр. От Емпедокъл, известен по онова време философ. През 330 г. пр. Хр Емпедокъл е заявил, че всичко е резултат от смесването на корените, а по-късно идеята е била прегърната от Платон, който класифицира корените в четири елемента; огън, вода, земя и въздух. Древна Индия също имаше подобен възглед за състава на материята. Но едва през 17-ти век първият истински елемент е бил открит, когато Хеннинг Бранд открил фосфор в експеримент, който провел през 1669 г. Немският търговец нарекъл открития си елемент „студен огън”. 1680, въвеждайки науката в неизвестния свят на елементите.

18-ти век

Първият учебник по химия е написан в края на 18-ти век от Антоан Лоран дьо Лавуазие, озаглавен „Елементарен трактат на химията“ . да бъдат допълнително разбити по химичен път. Книгата очерта някои от елементите и беше предшественик на периодичната таблица. Някои от елементите, които се появяват в книгата, включват живак, водород, цинк, кислород и фосфор. Въпреки това, книгата е неясна в класификацията на елементите, тъй като Антоан Лоран де Лавуазие ги категоризира само в метали и неметали.

19-ти век

През 19 век първият опит за класифициране на елементите се основава на съответните им атомни тежести. Йохан Доберийнър е първият учен, който е опитал и въвел Закона за триадата през 1829 г., който той е използвал, за да класифицира елементите в четири групи, всяка от които се състои от три елемента, и определя групите като „триади”. първата истинска периодична таблица е въведена от френски геолог Александър-Емил Бегуер де Чанкуро. Периодичната таблица на геолога се основаваше на елемента телур, след което се наричаше „телурична спирала“. Джон Нюландс, химик от Англия, измисли версия на периодичната таблица, наречена „закон на октавите“. Английският учен е групирал елементите в осем категории през 1864 г., но работата му е посрещната с критики и дори подигравки от колегите му в Химическото общество.

Периодичната система на Менделеев

Дмитрий Менделеев създава най-ранната версия на модерната периодична таблица. Руският учен прави своята периодична таблица през 1869 г., след като класифицира елементите на базата на съответната им атомна маса и прави масата си публична през март 1869 г. в презентация на Руското химическо общество. Периодичната таблица не приличаше на никое друго преди и представяше безпрецедентно висока степен на точност. Руският химик също остави празни пространства на своята периодична таблица, като предвиждаше откриването на нови елементи. Изненадващо, много от елементите, които са били открити след създаването на периодичната таблица на Менделеев, се вписват перфектно в празните пространства, включително всички елементи, известни като „благородни газове“. и включва елементи като радий и полоний.