Кога и защо се отбелязва Световният ден на морския транспорт?

Световният ден на морето е създаването на Организацията на обединените нации (ООН) чрез Международната морска организация. Това е ден, посветен на постиженията на морската индустрия в контекста на подобряване на световната икономика. Когато първият Световен ден на морето бе отбелязан през 1978 г., ММО имаше само 21 членове. Днес обаче организацията има 167 членове и трима асоциирани членове. Примери за държави, които празнуват Световния ден на морето, са САЩ, Обединеното кралство, Австралия и Канада. Световният ден на морето се чества в четвъртък на всяка последна седмица на септември. Световният ден на морето не е официален празник, а глобално наблюдение.

Какво се случва на Световния ден на морето?

По време на Световния ден на морето има няколко дейности, в които хората се включват, като обяд и семинари. В контекста на училищата учениците се обучават на уроци по темата на Световния ден на морето. Освен това учениците могат да посетят места като морските музеи, за да оценят как морската индустрия и световната история се допълват взаимно.

Причини за отбелязване на Световния ден на морето

Международната морска индустрия е най-удобният, евтин и безопасен транспорт за световните търговци. В резултат на това повечето търговци предпочитат да използват кораба, за да транспортират стоките си. От съществено значение за тези търговци е да знаят, че техните стоки са безопасни в морето. Целта на Световния ден на морето е да насърчи всеобщото разбиране за морската индустрия. Второ, тя помага за обективна оценка на напредъка на ММО, за да се гарантира, че морската индустрия отговаря на своята мисия, визия и цели. Освен това Световният ден на морето е ден за очертаване на предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, и очертаване на решенията на тези проблеми.