Какво означават цветовете и символите на знамето на Суринам?

Настоящият флаг на Суринам беше официално приет на 25 ноември 1975 г.

Знамето на Суринам включва пет ленти от зелено, бяло и червено, разположени хоризонтално. В центъра на червената ивица има златна звезда, която представлява разнообразните етнически групи в Суринам. Цветовете на всяка група също имат свой собствен смисъл. Докато червеното означава любов и прогрес, зелените означават плодородие и надежда, а бялото означава мир.

Исторически версии на знамето на Суринам

Преди да стане независима страна през 1975 г., Суринам е представен от бял флаг с пет звезди с различен цвят, който е приет през 1959 г. По това време е използвано и сходно оформено знаме на губернатора.

Текуща версия на флага на Суринам

Флагът на Суринам е избран в резултат на национално спонсориран конкурс по време на независимостта през 1975 г. Печеливш дизайн е дело на Жак Херман Пинас.