Какво означават цветовете и символите на флага на Намибия?

Южноафриканската държава Намибия е била населявана от древни времена от редица групи като Дамара, Нама и народите на Сан. По време на експанзията на Банту, народите на банту започнали да имигрират в страната. Днес групите банту доминират населението на Намибия. През 19-ти век някои райони на Намибия станаха част от британска колония. През 1884 г. германците завладяват голяма част от Намибия. След Първата световна война Намибия попада под управлението на Обединеното кралство според указанията на Лигата на народите. Администрацията в Намибия е управлявана от Южна Африка, която също е британска колония. Скоро тук се прилага апартейдът. Независимата страна Намибия е родена едва наскоро след години борба за независимост срещу южноафриканското управление. През 1990 г. Намибия става напълно независима нация. Днес тя е домакин на около 2, 6 милиона души и е един от най-слабо населените региони в света поради наличието на масивна пустиня Намиб.

История на националния флаг на Намибия

Дизайнът на националния флаг бе избран от подкомитета на Националните символи на Намибия. 870 записа за дизайн на знаме бяха внимателно проучени и шест бяха включени в списъка. Накрая, от шестте избрани кандидатури бяха избрани три проекта и бяха комбинирани, за да се оформи националното знаме на Намибия. Печелившите проекти бяха създадени от трима намибийци - Дон Стивънсън, Ортруд Клей и Тео Янковски. Учредителното събрание на Намибия прие окончателния дизайн на флага на 2 февруари 1990 г. На 9 март 1990 г. флагът бе открит и тримата дизайнери бяха публично признати от председателя на комисиите за подбор на знаме.

Дизайн на националния флаг на Намибия

Флагът на Намибия има два триъгълника, които са разделени от диагонална лента между тях. Горният триъгълник е син на цвят, а долният е зелен. Диагоналната лента между тях е червена и граничи с бяло. Той се движи от долния ъгъл на подемника до противоположния ъгъл на знамето. Горният триъгълник има златно слънце с 12 триъгълни лъча, излъчващи се от всички страни.

Значение на цветовете и символите на флага на Намибия

Цветовете и символите на знамето имат свои собствени значения. Синият цвят е символ на небето и океана, които играят жизненоважна роля за благосъстоянието на страната. Червеният цвят представлява хората в страната, тяхната смелост и решимост да постигнат равни възможности за всички в бъдеще. Белият флаг символизира единството и мира. Земеделското богатство и растителността на страната са представени от зеления цвят.