Какво означават цветовете и символите на флага на АСЕАН?

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) е организация, съставена от десет страни в Югоизточна Азия: Лаос, Тайланд, Индонезия, Бруней, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Камбоджа и Виетнам. Организацията е създадена с цел да се засили сътрудничеството между страните и да се улесни интеграцията по въпроси като икономиката и сигурността. Както повечето организации, АСЕАН има знаме, което носи определена символика.

Флагът на АСЕАН е с височина до ширина от 2: 3, а дизайнът му се характеризира с емблемата на организацията, разположена в центъра на син фон. Емблемата е червен кръг с тънка бяла граница по периферията и десет жълти падиански стъбла, които приличат на средата.

Значение на цветовете и символите на флага

Знамето съдържа четири цвята: жълто, синьо, червено и бяло. Всички тези цветове са представителни за основните цветове на националните флагове на страните от АСЕАН. Според Хартата на АСЕАН сините символизират стабилността и мира в региона, докато червеното символизира динамичната природа и смелостта на хората. Подобно на много флагове, белият цвят се използва, за да покаже чистота и чистота, а жълтият цвят на десетте стъбла представлява мечтите на основателите на сдружението. Основателите се надяваха да създадат регион, обединен от приятелство и другарство. Броят на стъблата в емблемата също е значителен, тъй като представлява десетте държави-членки на страните от АСЕАН. Кръглата форма на емблемата също е символична и представлява единството на членовете на асоциацията.

Старият флаг на АСЕАН

Асоциацията имаше предишен флаг, подобен на текущия флаг на ASEAN. По-специално емблемата е различна и има жълт кръг вместо сегашния червен цвят. По същия начин тънката граница по обиколката на кръга беше по-скоро синя, отколкото бяла. Освен това думите „АСЕАН“ бяха отпечатани с малки букви под стъблата. и имаше пет стъбла вместо сегашните десет. Стеблата в по-старата емблема бяха по-скоро кафяви, отколкото настоящи жълти. Предишният флаг също използва бяло поле, а не синьо.

Символиката на дизайна на предишния флаг беше подобна на сегашния флаг на АСЕАН. Една от най-важните разлики е в броя на стъблата, тъй като към момента на учредяването на организацията имаше само пет държави-членки: Индонезия, Филипините, Тайланд, Сингапур и Малайзия. Камбоджа беше шеста, която се присъедини, а останалите бяха добавени по-късно.

употреба

Официалната харта на АСЕАН включва разпоредби, описващи начина, по който трябва да се използва знамето. Някои от разпоредбите включват използването на знамето от секретариата на АСЕАН, от държавите-членки на АСЕАН, по време на траур, както и от други съответни служби и институции.