Какво е ядрено село?

Селището с ядрен тип е вид модел на селище, чиито домакинства са групирани около централна точка, наречена ядро. Фокусната точка зависи от местоположението и културата и може да включва църква, парк, спортен стадион, пазар и др. По-развитите райони, като градовете, имат населени места. Тези села са известни и като клъстерни селища. Повечето планирани общности са склонни да ядат. Прилежащите ядрени села могат да се слеят чрез разширяване, за да създадат полифокално селище. Размерът на населението в населените места е голям и в повечето случаи има висока гъстота на населението.

Причини за развитие

В едно населено село обединяването на сгради дава възможност за споделяне на ресурси като електричество и вода. Плоските райони, които нямат географски ограничения, позволяват външен растеж на градовете във всички посоки. Според National Grid for Learning Cymru, защитата на населените места е лесно. В средновековието някои от тези селища са били около крепости и замъци, които осигурявали подслон за хора, живеещи в близост до тях по време на битки или всякаква форма на опасност. Натоварените пътни пунктове предлагат пазарни възможности и от своя страна създават много работни места. Поради това е налице по-нататъшно развитие на околния град, който създава клъстерно селище.

Функции на ядрени селища

Ядрените села са големи и имат различни функции, които могат да се използват за класифицирането им. В селските райони такова селище предлага ограничени услуги, но в урбанистичните условия обхватът на услугите е по-обширен. Ядрените села около църквите или манастирите се наричат ​​църковни и осигуряват религиозните нужди на хората. Някои от тях функционират като пристанищни градове като Лимерик в Ирландия, който е на река Шанън. Други клъстерни селища служат като жилищни, пазарни, ресурсни или места за отдих. Град Лукан в Южен Дъблин е пример за крайградски град, който осигурява жилища за хора, работещи в близките градове.

Ядрени селища в Англия

В Англия развитието на повечето населени села е било преживяно по време на англо-саксонския период. Тези селища са в централните части на страната, далеч от стръмни склонове и скалисти почви. Селяните използват открити полеви системи с отделни ивици до три големи полета, които заобикалят село. Една теория от д-р Том Уилямсън през 2004 г. обяснява причината за развитието на такива селища като комбинация от климат и качество на почвата, което води до използването на различни земеделски техники. Собствениците на земя в средновековния период построили нови къщи в два реда на парцели с еднакви размери, създавайки парцели. Парцелите за бургери са имали задни коридори, които дават на селата нормално разположение, което все още се вижда в Англия. Shapwick в Съмърсет, Англия е пример за едно ядрено село.

Други видове населени места

Освен населените места, други населени места са линейни и разпръснати. Разпръснатото селище е такова, където има отделни сгради или стопански постройки, разпръснати на широка територия, с големи открити пространства, които ги разделят. Неговото развитие често е в селските райони или в региони, които имат ограничена плодородна почва и природни ресурси. Разпространението на хората осигурява отглеждането на огромни земи за повече добиви. Линейните селища се състоят от сгради или домове, построени, за да образуват линия, например по път или река. Разработването на този вид договорености осигурява лесен достъп до транспортни маршрути, които са източник на поминък за жителите.