Какво е въздействието на язовирите и резервоарите върху околната среда?

Язовир е създадена от човека бариера, изградена през воден път. Обикновено реката ограничава естествения поток на водата и бариерата създава изкуствено езеро, известно като резервоар. Съществуват различни цели за създаване на язовири, включително производство на водна енергия, предотвратяване на наводнения, както и напоителни цели. Въпреки че създаването на язовири и резервоари има много икономически ползи, последните проучвания показват, че тези създадени от човека бариери могат да имат няколко отрицателни въздействия върху околната среда. Докато тестовете за оценка на въздействието се провеждат около район преди изграждането на язовир, повечето от въздействията върху околната среда, причинени от язовири и резервоари, могат да се проявят само в дългосрочен план. Въпреки това, научните проучвания подчертаха някои от тези опасения за околната среда.

Може ли язовирите да допринесат за глобалното затопляне?

Язовирите и язовирите са синоним на производството на водна енергия. Хидроенергията обикновено се нарича като един от най-екологичните източници на енергия. Въпреки това, язовирите и техните резервоари са свързани с глобалното затопляне. Проучванията показват, че наводняването в язовирите потапя съществуващата растителност, която с течение на времето се разпада и произвежда газ метан, който е класифициран като един от най-вредните парникови газове.

Язовирите влияят на естествения воден поток

Една от целите на изграждането на язовири е да се контролират наводненията по време на влажния сезон. Това обаче е критикувано от няколко природозащитници и учени, които твърдят, че естествените наводнения, наблюдавани надолу по течението, често са необходими за екосистемите. Пример, който обикновено се дава, е делтата на Окаванго от Африка, която разчита на сезонни наводнения.

Въздействие върху рибарските земи

В повечето реки най-често срещаното животно е рибата. При много видове риби, когато достигнат полова зрялост, те пътуват нагоре по течението, за да стигнат до областите на развъждане. Целта на тази миграция се дължи главно на намаления брой хищници нагоре по течението. Когато се създават язовири, рибите не могат да достигнат до тези места за размножаване и това води до намаляване на популацията им.

Ефекти върху геологията

По време на строителството на язовири в миналото, геологията на района е рядко или никога не се взема под внимание. Внезапното запълване на резервоари с милиони галони вода е причинило сеизмична нестабилност и причинява трусове и незначителни земетресения. Задържаният в резервоарите тин също е важен геоложки проблем, тъй като това води до увреждане на речните брегове надолу по течението. Той също така намалява качеството на почвата, използвана в земеделието надолу по веригата. Такива преживявания са станали свидетели и са очевидни в Египет след изграждането на високата язовирна стена на Асуан.

Здравни проблеми, свързани с язовирите

Резервоарите са идентифицирани като гнездови основи за различни болестотворни вредители, включително комари, които предават болест на маларията и охлюви, които предават шистозомия. Някои от тези резервоари са станали местообитания на крокодили, които водят до дисбаланс в екосистемата и са опасни за околното население.

Предложени корекции

Докато повечето от въздействията върху околната среда на язовирите нямат никакво средство за защита, като запазването на тиня, което се изисква от екосистемата надолу по веригата, са въведени някои мерки, като например изграждането на „рибни стълби“, за да се помогне на рибите да достигнат до местата за развъждане.,