Какво е въздействието на напояването върху околната среда?

Какво е напояване?

Напояването, понякога наричано схема за напояване, е акт на пренасочване на вода за конкретна цел. Тази цел обикновено е да се поливат земеделски култури, да се поддържат пейзажи или да се осигури необходимата вода по време на суша. По-рядко напояването се използва за контрол на праха, за премахване на канализацията и за подпомагане на минни проекти. Тази статия разглежда по-отблизо въздействието на напояването върху околната среда.

Пряко въздействие върху околната среда на напояването

Тъй като напоителните системи се занимават с пренасочване на вода от реки, езера и подземни източници, те имат пряко въздействие върху околната среда. Някои от тези въздействия включват: увеличаване на нивото на подпочвените води в напоявани площи, намален воден поток надолу по течението на реките и потоците и увеличено изпаряване в напоявани площи. Увеличеното изпаряване в напоявани площи може да доведе до нестабилност в атмосферата, както и до увеличаване на нивата на валежите по посока на напояването. Тези промени в климата са пряк резултат от промените в естествените нива на влага в околната атмосфера.

Непряко въздействие на напояването върху околната среда

Напоителните системи също оказват непряко въздействие върху околната среда. Тези непреки ефекти може да не са толкова непосредствено забележими, колкото и преките проблеми. Освен това, тези ефекти отнемат повече време, за да се развият и да се получат по-дълготрайни промени. Напояването може да доведе до следните непреки въздействия:

преовлажняване

Наточването се получава, когато почвата стане пренаситена с вода, като подобрява анаеробните условия. При анаеробиоза корените на растенията стават нездравословни поради редица химични реакции, включително намаляване на железните и мангановите оксиди в почвата.

Засоляване на почвата

Засоляването на почвата се случва, когато съдържанието на сол в почвата се повишава над нормалните, естествено срещащи се нива. Напояването изтегля значително количество вода от даден район, като го премества в земеделски или озеленени земи. Районът, който е загубил значително количество вода, често остава с концентрирани нива на сол в изоставащите водни нива. Високите нива на солта затрудняват растенията да абсорбират необходимото количество вода и хранителни вещества от почвата.

Екологично увреждане

Екологичните щети отнемат повече време и се забелязват от наводняването и засоляването на почвата. Една от най-значимите причини за екологични щети е намаляването на речния поток надолу по течението. Когато драматично намалява речния поток, това може да доведе до изчезване на влажните зони и екосистеми от наводнения. Освен това, това води до недостатъчно питейно, промишлено и общинско водоснабдяване. Тъй като по-малко вода намери своето място в океана, може да настъпи брегова ерозия, която уврежда крайбрежните екосистеми като мангровите гори и техните местообитания. Освен това, солената вода преминава от океана към устия в увеличени количества, което значително променя и екосистемата и местообитанията на тези водни пътища.

Социално-икономически щети

Намаляването на водния поток може да има и други по-малко очевидни ефекти върху социално-икономическото здраве. По-конкретно, напояването може да доведе до намаляване на възможностите за риболов и корабоплаването. Един пример за намалени възможности за риболов може да се види в Пакистан в река Инд. Тук водата е извличана за селскостопански цели. Това застраши местните рибни популации, които причиняват дисбаланс в естествената хранителна верига. Извличането на вода в река Инд също засяга местните човешки популации, които разчитат на риболов като източник на протеини и икономическа активност. Възможностите за доставка също са засегнати, тъй като големите кораби и други водни транспортни средства остават с недостатъчно количество вода, за да могат да управляват по подходящ начин, като намаляват търговската и икономическата активност в определени райони.