Какво е водещ вид?

Какво е водещ вид?

Понастоящем на планетата живеят множество видове, които или са застрашени от изчезване, или вече са изчезнали напълно. Тези видове съставляват система за биоразнообразие, където различни микроорганизми, растения и животни съществуват едновременно в техните различни екосистеми, било то сухоземни, сладководни или морски. Изменението на климата, деградацията на местообитанията и липсата на устойчиви ресурси доведоха до необходимостта от опазване на биологичното разнообразие чрез използването на водещи видове. Флагманските видове са застрашени видове, вариращи от растения, гръбначни животни до безгръбначни, които се използват от природозащитни организации или проекти като свои посланици, за да привлекат вниманието към техните обстоятелства и да спомогнат за усилията за запазване на природата и за подобряване на техния статус. На определено ниво, тези застрашени видове в крайна сметка представляват други застрашени видове, съществуващи в тяхната екосистема. Примери за някои от водещите видове са Бенгалския тигър (Panthera tigris), азиатския слон (Elephas maximus), африканския слон (Loxodonta sp) и гигантската панда (Ailuropoda melanoleuca), която се използва от Световния фонд за дивата природа (WWF).

Категории водещи видове

Водещите видове могат да попаднат в някоя от трите категории, включително международни, културни или екологични водещи видове. Международен флагман се среща, когато видът е признат в световен мащаб, като гигантската панда. Културните флагмански видове представляват особена култура като Bornean Ironwood (Eusideroxylon zwageri) специално за племето Dayak и се използват за нощни ритуали и медицински цели. Екологичният флагман представлява видове, като мадагаскарската баобаба, намираща се на Мадагаскар, която представлява нейното уникално разнообразие.

Ползи от водещите видове

Водещите видове, като слоновете и пандата, помагат за генериране на приходи чрез посещаване и посещения в институциите, където се съхраняват. Този допълнителен приход дава възможност да се създадат подходящи механизми за защита и устойчивост на видовете, което от своя страна е предназначено да изтече, за да насърчи подобряването на другите видове, които съжителстват с тях. Това е убеждението, че опазването на биологичното разнообразие е постижимо чрез обучение на масите за опазване на застрашените видове, тъй като това знание може да се предаде на поколенията, осигуряващи запазване на биологичното разнообразие. Водещите видове често са естетически привлекателни, за да привлекат вниманието на обществеността. Чрез използването на опазването на видовете, проектите могат да се съсредоточат върху привличането на вниманието на обществеността на положението, което засяга тези видове, както и да изработят стратегии, които те могат да приложат, за да подобрят състоянието си и в крайна сметка да подобрят общественото отношение към опазването на биологичното разнообразие.

Значение на водещите видове

Водещите видове са позволили на природозащитното движение да привлече вниманието на обществеността и да повиши осведомеността за необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и да осигури здравословна и балансирана екосистема за поколенията, които ще дойдат чрез развитие и поддържане на културна, рекреационна и духовна перспектива.