Какво е вид чадър?

Какво е вид чадър?

Опазването е важно понятие в защитата на дивите растения и дивата природа, независимо дали е в рамките на естественото им или прието местообитание. Целта на опазването е да се гарантира, че природата съществува достатъчно дълго, за да може бъдещото поколение да се наслаждава. Отрицателните ефекти на хората върху дивите животни и растения налагат необходимостта от строга защита и регулиране. Опасните видове, които са застрашени от изчезване, също се запазват, за да запазят живота си. Видовете могат да се съхраняват пряко или да се възползват от опазването на други видове около него. Опазването на някои видове може да изисква други видове около него също да бъдат запазени, което води до нещо, наречено „чадърен ефект“.

Чадър видове

Видовете чадъри са видове, които са избрани за решения, свързани с опазването, тъй като опазването и защитата на тези видове индиректно засягат опазването и защитата на други видове в рамките на тяхната екосистема. Видовете чадъри помагат при избора на потенциални места за резерви, както и при определянето на състава на резервата. Видовете чадъри обикновено имат голямо изискване за площ, за което опазването на вида разширява защитата на други видове, които споделят едно и също местообитание. Видовете чадъри са представителни за други видове в тяхното местообитание, тъй като са известни видове и също така определят областта на опазване. Защитата, обхваната от другите видове чрез присъствието на чадър, е известна като ефект на чадъра.

Ефектите на чадъра

Ефектът от чадъра, който е запазен за останалите видове в рамките на местообитанието на чадърите, е по-лесен начин за управление на екологичната общност. Концепцията за видове чадър е използвана при създаването на коридор за диви животни с фокални видове, избрани за тяхната пригодност в процеса на опазване. Ефектът на чадъра е степента на въздействие на видовете върху други околни видове, произтичащи от мерките за опазване, предприети в района. Видовете чадъри са по-бързи и по-евтини средства за опазване, тъй като намаляват разходите за инвестиции в вземането на проби, което е необходимо за приоритизиране на дадена зона за опазване.

Примери за видове чадър

Видовете чадъри могат да бъдат както растения, така и животни, като единият от видовете предлага защита на другия. Повечето от видовете чадър са включени в списъка на застрашените или застрашени от Червения списък на IUCN, поради което тяхното опазване се простира до опазването на техните местообитания. Някои от забележителните видове чадър включват петниста бухал, чието опазване предпазва старите растежни дървета, като опазването на двата вида води до защита на мекотелите и саламандрите в рамките на защитната граница. Защитата на пеперудата Bay checkerspot автоматично води до защита на пасищата, докато опазването на амурския тигър в Далечния изток на Русия означава също и автоматично опазване и защита на елените и глиганите в техните местообитания. Защитата на canbrake осигурява допълнителна защита на по-широките видове в нейното местообитание поради ефекта на чадъра. Защитата на гърмящите змии също предлага защита на други диви видове, намерени в техните местообитания, но които изискват по-малко мерки за опазване.