Какво е уникалното за италианския полуостров?

описание

Италианският или Апенинският полуостров е централният от трите най-големи полуострова в Южна Европа и този, който почти покрива цялата земя в района на полуострова. Той се движи около 1000 километра от долината По в северния регион до централното Средиземно море в южния регион. Целият полуостров е част от Италия, с изключение на тази малка площ, намираща се в Микродържавите на Сан Марино и Ватикана. Най-различимата географска характеристика на региона е присъствието на Апенинските планини, от които полуостровът носи името си. Бреговете на полуострова са заобиколени от забележителни скали. Италианският полуостров също е ограничен от три важни средиземноморски водни тела, а именно Тиренско море, Йонийско море и Адриатическо море.

Историческа роля

Първите владетели на италианското царство са римляните, които управляват целия полуостров. Падането на Рим на германски народи дойде в ръцете на ломбардците, които нахлуват в района между 568 и 569 г. Наред с правилата на нашествениците след това, в цялата страна се е образувала и мрежа от малки образувания. Много инвазии се случиха и в района на полуострова преди, по време и след Римската империя, след като римляните се разшириха, а по-късно и немски, ломбардски и дори готически воини се заеха да доминират на италианския полуостров. Всеки съседен владетел от векове сякаш искаше да установи свое собствено управление на италианския полуостров. Много по-ранни следи от човешко присъствие в региона могат да бъдат датирани още от палеолитния период, а преди Рим първите признаци на цивилизация идват от предимно гръцките колонии, които са били наблюдавани в района. В продължение на векове след падането на Рим полуостровът остава разделен на чужди владения, малки царства и градски държави.

Съвременна значимост

Социално-икономическият сценарий на страната се е променил драматично през вековете, тъй като повечето хора някога са били земеделци, но с всяко поколение икономиката на Италия става все по-индустриализирана и много италиански хора са заели други, по-урбанизирани предприятия и места. пребиваване. С възхода на Бенито Мусолини през първата половина на 20-ти век, Италия послужи като огнище на фашизма и съюзник на нацистка Германия. След Втората световна война италианският полуостров играе важна роля в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), тъй като придобива стратегически стабилно географско положение в Европейския съвет в средиземноморския регион. Един от най-уникалните аспекти по отношение на италианските градове е растежът на туризма, тъй като Италия, Сан Марино и Ватикана разполагат с много големи исторически паметници. Сред тях са индустриално развитият и модерен град Милано, известният южен италиански град Неапол и "старият град" и неговите важни туристически атракции в град Венеция. Религиозният Ватикана, който е седалището на Римокатолическата църква и дом на папата, също се намира на италианския полуостров, както и малката, но богата република Сан Марино и много други.

Биоразнообразие

Хабитатите на италианския полуостров са дом на много застрашени видове, като тези околности включват широколистни, полу-широколистни и смесени гори. В района има много ендемични видове, които включват корсикански зайци, сардински дълги уши прилепи, апенински водорасли и сардински елени. Влечугите и земноводните от региона включват саламандрите от очите, италианските тритони, сицилианските зелени краставици, шаран Гарда и много по-разнообразни видове, които живеят в района на полуострова. На полуострова могат да се видят и италиански вълци, алпийски козирози, оси елен, черен кълвач и Велики дроги.

Екологични заплахи и териториални спорове

Хората, живеещи в селските райони в близост до планинските райони, се сблъскват с безработица и други социално-икономически проблеми, иконични за различията между растежа на италианските градски райони и тежкото положение на селското население. Дори споровете между съседните на Италия държави и продължаващите терористични заплахи от джихадистки групи и ливански въоръжени фракции са заплаха за природата, както и за икономиката на страната.