Какво е светилище град?

Градовете-светилища се отнасят до градове, които обикновено се намират в Европа и Северна Америка, които имат ограничено сътрудничество с усилията на националното правителство да гарантират, че законодателството в областта на имиграцията се прилага. Обосновката на това ограничено сътрудничество е, че хората, които пребивават незаконно в град, ще се чувстват по-малко страх от депортиране и от своя страна ще имат по-голяма вероятност да съобщават за всякакви престъпления, както и да използват здравните и образователните съоръжения, предоставяни на гражданите.

Това определение обаче е общо определение, тъй като точното ниво на ограничено сътрудничество между градовете и националното правителство при прилагането на имиграционните закони е различно. Например, Сан Франциско забранява на всички градски ресурси (служители или фондове) да помагат на федералното правителство, освен ако законът изисква помощта. Близо до Сан Франциско е град, известен като Бъркли, който се предполага, че е първият град на светилището след приемането на резолюция през 1971 година.

История на светилището градове

Идеята за светилищните градове може да бъде проследена през 80-те години. През този период църквите давали подслон на американци, които бягали от насилие у дома, след като федералното правителство им отказало убежище. Все повече хора бяха привлечени от идеята и затова повече градове решиха да възприемат идеята, особено след като дребните и ненасилствени престъпления подтикнаха към част от насилието.

Последици от светилището градове

Едно проучване, проведено през 2017 г., показа, че нивото на престъпността в светилището не е било засегнато или намалено. Друго проучване през същата година показа, че политиката на един светилищен град няма никакво значимо въздействие върху статистиката за престъпността на един град. Трето проучване установи, че политиката на светилището намалява процента на грабеж, но няма ефект върху процента на убийствата. Интересното е, че третото проучване показва, че светилището градовете, които имат по-голяма популация от недокументирани мексикански имигранти са имали по-ниска степен на убийство.

Що се отнася до икономиката на светилищните градове, данните показват, че местните власти, които са ограничаващи (не са убежище), са претърпели спад от 1 до 2% в заетостта в сравнение с нерестриктивните юрисдикции. Този спад не е отчетен поради липсата на данни. Анализаторите не успяха да определят дали това намаление се дължи на намаленото население, което идва след депортирането на нелегални имигранти или от други фактори. Проблемът за анализаторите произтича от факта, че няма надеждни данни за имиграционния статус на хората. По отношение на здравето, проучванията показват, че повечето имигранти не са склонни да посещават лекар, но благополучието на имигрантите е много по-добро в градовете в сравнение с други градове.

Правни въпроси, заобикалящи градове със светилища

Наскоро в Съединените щати президентът Доналд Тръмп реши да предприеме офанзива срещу градове и щати. Тази офанзива се характеризира с заплахи като прекъсване на федералното финансиране на тези региони. Въпреки това, повечето анализатори са съгласни, че това би представлявало правен въпрос, който най-вероятно ще бъде отнесен до съда. Друга трудност пред федералното правителство е, че съдът постановява, че федералното правителство не може да използва средствата като средство за принуда и следователно е противоконституционно.