Какво е социология?

Просто определено, социологията е дисциплина, която се занимава с изучаване и анализиране на социалните отношения на хората и институциите. Темите на изучаването в социологията са широки и могат да варират от престъпност и религия до социална стабилност и радикална промяна в човешките общества. Всички тези теми са обединени в дисциплината на социологията в опит да се разбере как човешките същества и тяхното поведение са повлияни от тяхното обкръжение и как човешкото поведение влияе върху обкръжението им.

Традиционно социологията се фокусира върху изучаването на въпроси като социална класа, религия, пол и няколко други въпроса. Съвременният подход към социологията обаче се разширява и включва други теми като здравеопазване, икономика, образование, интернет и др. Има три широки нива на изследване, когато става въпрос за социология:

  • Личното (романтична любов, религиозна вяра и стареене)
  • Обществото (престъпност и закон, предразсъдъци, бедност и богатство)
  • Глобалното (война и мир, икономическо развитие)

произход

Социологията е древна дисциплина, която датира от времето на гръцкия философ, известен като Платон и древния китайски учител Конфуций. Някои твърдят, че то предхожда дори Платон. Методите и техниките на изследване могат да бъдат проследени чак от 1086 до Книгата на купола. Други твърдят, че арабите са тези, които въвеждат дисциплината през XIV век по времето на Ибн Халдун, арабски учен от Тунис. За някои той е бащата на социологията.

Методологии на изследванията

Социолозите поставят акцент върху щателното събиране на данни и факти и след това анализират данните чрез правилно установени техники, което от своя страна ни помага да разберем ключовите социални процеси. Използваните изследователски методи могат да бъдат класифицирани на две: качествени и количествени методи.

Качествените методи не разчитат на твърди факти, тъй като включват методи, които могат да имат човешки пристрастия. От друга страна, количествените методи разчитат на твърди количествено измерими данни, за да се направят изводи и обяснения. Пример за качествен метод е наблюдението, където изследователят наблюдава какво прави група хора. Изследователят може или не може да участва в дейностите на наблюдаваната група. Качествените методи на изследване могат да включват поглед върху твърдите данни, които вече са събрани, като например тези от преброяването или провеждането на такива с помощта на доказани техники за събиране на точни данни.

Всички тези методи имат една цел; това е осигуряването на просветление и разбиране на социалната динамика на човешките общества. Тази информация е особено важна за хората, които са посветили живота си за предоставяне на решения на социалните проблеми. Тези хора включват политици и политици, плановици, социални работници, администратори и други. Като се гмуркат по-дълбоко в въпроси, които обикновено се приемат за даденост, социологията осигурява още по-дълбоко разбиране на човешкия социален живот.