Какво е сателитен град?

Какво е град-сателит?

Град-спътник може да се разбере, като се мисли за самия сателит. В орбита се изстрелва изкуствен спътник. Този обект е в орбитата на Земята. Сателит обикаля около Земята. Но това не е част от самата Земя. Точно така става град-спътник, тъй като той е по-малък град, който е близо до голям (r) метрополис. Може дори да има малка степен на влияние от близката столица. Въпреки това, той може да не е част от този метрополис. Или, ако е част от този метрополис, то съществува по такъв начин, че да е уникален от останалата част на метрополните области.

Какво прави един град спътник град?

Сателитните градове се различават от крайградските и крайните градове по няколко начина. Някои сателитни градове могат да се считат за част от по-голяма столична област. Тези градове обаче имат характеристики, които ги правят различни от предградията и крайните градове.

Сателитен град има повече културна автономия, отколкото крайградските зони. Един град-спътник може да има някои влияния от по-голяма столична област. Тези влияния, обаче, не са толкова силни, колкото биха били за крайградски район. Град-сателит ще има собствени културни удобства и атрибути напълно различни от по-голям метрополис наблизо. Сателитните градове също се различават по своите собствени исторически райони в центъра. Това са градове, които са установени независимо от близките големи градски райони. Техният растеж се е случил преди по-голямото развитие на предградията. Те винаги са съществували като свои собствени отделни градове.

Каква е разликата между град-сателит и предградие?

Икономически, един град-спътник се откроява от крайградски град. От една страна, сателитните градове имат отделна база за заетост. Град-спътник има по-малко икономическо влияние от по-голяма метрополна зона, отколкото предградие. Сателитните градове често имат свои бизнес райони. Това е продукт на сателитни градове, които имат свои собствени райони в центъра. Докато някои хора, живеещи в сателитни градове, могат да пътуват до по-голям град за работа, град-сателит ще има своя собствена база за пътуване, отделена от метрополния район наблизо.

Градовете-сателити имат по-силни общински власти, отколкото крайградските райони. Те ще имат свои собствени градски ядра. Докато някои сателитни градове са свързани помежду си с по-големи градски райони, те ще бъдат самостоятелни. Сателитните градове ще предоставят същите общински услуги, които предоставят по-големите градове. В този аспект един сателитен град е независим от столичния район.

Каква е разликата между общността на града и спалнята?

Сателитните градове не могат да бъдат спални общности. Това е, което отличава предградията от сателитните градове. Сателитните градове често имат собствени общности в спалнята. Те ще имат крайградски зони, които хората ще пътуват до и от. Крайградските райони ще служат като спални общности за по-големите градове. Град-сателит ще функционира подобно на по-голям град.

Град-сателит ще има голямо географско разделение от по-голям метрополис наблизо. Много често се наблюдава значителна ширина на селски район между град-сателит и по-голям метрополис. В други случаи съществуват различни географски бариери, като например широка река.

Примери за сателитни градове

Сателитните градове се намират по целия свят. Навсякъде, където има голям метрополис, наблизо се намира град-сателит. Пирея е сателитен град близо до Атина, Гърция. Въпреки че се смята за част от атинския град, Пирея има своя собствена икономическа база. Той е пристанищен град със силна морска икономика, отделен от Атина. Тя е неразделна част от района на Атина. Пирея обаче има свои предградия. Тези предградия са част от градската зона на Пирея. Пирея не служи като спалня за Атина. Вместо това Пирея е собствена столична област.

Друг пример за сателитен град е Расин, Уисконсин. Този град се брои като част от столичния район на Милуоки. Растежът на Расин обаче не дойде от предградията на Милуоки. Рацинът се развива самостоятелно. Нейната икономика, макар и в индустрията като Милуоки, се развива отделно от Милуоки. Нейната култура е различна от тази на Милуоки. Вместо да бъде спалня за Милуоки, Расин има свои предградия. Racine разполага със собствени квартали и центъра на града.

Значение на спътникови градове

В епоха, в която предградията се разраства, сателитните градове могат да се разглеждат като решение на проблема. В много случаи сателитните градове са част от по-големите градски райони, но все още съществуват независимо от по-големия градски център. С предградията, предградията и спалните общности са по-малко самостоятелни. Макар и да не са част от самия град, те все още попадат в едно помещение. Градските райони могат да съществуват с множество възли. Градовете-сателити могат да поддържат самостоятелни икономики и услуги, докато все още са свързани с по-големите градове наблизо. С по-доброто градско планиране, сателитните градове биха могли да играят роля за намаляване на разрастването на предградията. Регионалното планиране трябва да се осъществи с оглед на сателитните градове.