Какво е Riffle?

Реките образуват различни характеристики, които се различават по размер и функции, докато текат. Такива характеристики включват пушки. Рифлите са плитки релеф (издигнато речно корито) на поток, където водата тече бързо и разбърквано поради седиментните наноси под мястото. В плитките прави води между примките се образуват предимно пушки. В повечето случаи, басейн се оформя непосредствено след пушката, като по този начин образува поредица от функции на пулсовия басейн на дадена дължина на потока. Подобно на други речни характеристики, рифлите имат своите предимства и недостатъци на водния живот в тях.

Създаване на рифли

Тъй като потокът тече, той пренася груби утайки надолу по течението, където се отлага в по-плитки райони. Тъй като потоците носят утайките от скали и чакъл на кратко разстояние, те са склонни да бъдат груби и различни от алувия. Тъй като потокът продължава да отлага частиците, те предизвикват смущения в потока, като по този начин водният поток над тях тече по-бързо и по-възбудено, отколкото нагоре и надолу по течението. Тъй като водата тече по-бързо над пушката, тя образува басейн на известно разстояние след пушката, която може да стане по-голяма с течение на времето. В крайна сметка, потокът развива серия от пушки и басейни. От време на време, наводненията с тежки потоци могат да променят последователността на пулса на пушката, но отнема кратък период от време за повторно разработване.

Характеристики на Riffles

В много случаи рифлите са характерни за студените водни потоци и варират в дълбочина, обикновено между един инч и приблизително три фута. По време на процеса на развитие на чертите в потока, рифлите обикновено се развиват много преди потоците да образуват видими меандри и да продължават да се развиват дори и след формата на меандрите. Някои седименти могат да бъдат изложени на повърхността на водата, а други могат да бъдат потопени близо до повърхността. Тъй като водата отлага седименти на тези характеристики, изхвърлянето от тръбите обикновено има по-малко утайки. Riffles имат тесен воден растителен и животински живот и в някои случаи животът на растенията е ограничен до малки водорасли и диатоми. В рамките на тези характеристики само рибите с възможност за прилепване към скалите могат да съществуват за кратки периоди от време. Такива риби и други организми включват маймуни, камъни, камъни, строй, мускули с крилати, скалпини и плочици. Дрехите и камъните получават добър калдъръмен чакъл, за да се скрият.

Значението на Riffles за водния живот

Скалните дъна на пушки осигуряват някои видове риби като пъстърва с добри пространства, за да се скрият от хищниците. За тези видове рифлите също могат да осигурят скрити под скалите храни, както и подслон. Датер, спулпини и раци се крият под седиментите през нощта, позволявайки на хищниците като Страут лесно да ги намерят и да се хранят. Поради бурния характер на пушките, много въздух се смесва с вода, която осигурява водни животни (риби и насекоми) с толкова необходимия разтворен кислород. Този факт е причина различните видове риби като празен ход близо до пушки, особено в горещото време. Освен това, някои видове риби и насекоми се размножават или растат в рамките на рифлите. Токове, причинени от пушки, изтласкват нимфи ​​от скалата в естествен биологичен дрейф, който ги разпределя по-надолу, за да растат и да се размножават. Последователността на басейните осигурява разнообразни местообитания за водни организми.

Проблеми Riffles доведе до водния живот

Твърде много седименти в пушки могат да покриват яйцата от риби на чакъла, като по този начин причиняват задушаване на яйцата и само няколко за оцеляване. Утайките могат също да замъглят водата и да намалят видимостта на рибите в допълнение към запушването на хрилете. При лоша видимост рибите са податливи на хищници.