Какво е многогодишна река?

Многогодишните реки имат непрекъснат поток от вода през цялата година, независимо от сезона, въпреки че някои многогодишни реки могат да спрат да текат по време на тежка суша. Многогодишните реки отводняват огромна площ, образуваща басейна на реката, като например река Амазонка, която обхваща площ от 2, 7 милиона квадратни мили и е най-големият басейн в света. Река Конго в Африка източва площ от 1, 5 милиона квадратни мили, което я прави вторият по големина речен басейн в света.

Местоположение на Многогодишните реки

Многогодишни реки съществуват във всички континенти на света, с изключение на Антарктика, а някои забележителни примери са река Амазонка, река Хъдсън, река Рейн, река Инд, река Конго и река Нил. Повечето от тези реки са хранени с дъжд и сняг, осигурявайки непрекъснат поток от вода. В тропическите райони дъждът е достатъчен, за да подпомогне потока на многогодишни реки през цялата година.

Значение на многогодишните реки

Постоянният поток на вода в многогодишните реки е жизненоважен за хората, растенията и животните. Многогодишни реки като Нил и Волта се използват за осигуряване на водноелектрическа енергия за снабдяване с електричество в техните местни страни. Водите в тези реки се използват и в проекти за напояване, като увеличават производството на храни в страните, където се намират. Хората също използват речна вода за ежедневни дейности като пиене, миене и готвене. Животните разчитат на водата за пиене и охлаждане на телата си, особено по време на потискащата топлина на сухите сезони. Многогодишните реки също осигуряват местообитание на морски животни като риба и някои земноводни.

Опасности, поставени от многогодишни реки

Многогодишните реки понякога представляват голям риск за околните общности. През сезоните с изключително високи валежи реките са склонни да разрушават бреговете си, което обикновено води до катастрофални наводнения. Тези наводнения доведоха до значителни загуби на живот, като например през 1887 г. наводнението на Жълтата река в Китай и е довело до около 2, 5 милиона смъртни случая. Наводнението разруши и около 1500 села и градове. Наводненията също увеличават риска от болести, предавани по вода, като холера и коремен тиф, поради липсата на чиста питейна вода и замърсяването на водата с канализацията. Наводненията също така увреждат транспортните системи като пътищата и превозват превозни средства, което затруднява предоставянето на помощ на засегнатите райони. Речните наводнения също могат да причинят недостиг на храна в дадена страна, тъй като наводнената земя обикновено е непродуктивна след поемането на големи количества вода. Тези наводнения могат също да измият реколтата, която все още е във фермите, което води до намаляване на реколтата и глада.

Ефекти от изменението на климата върху многогодишните реки

Точните ефекти от изменението на климата върху многогодишните реки не са документирани, но според проекта за реалността на климата, промяната в моделите на валежите може да доведе до по-малко вода в реките от предишните години. Като алтернатива, поради по-високите нива на изпарение, може да има повече случаи на наводнения по реките. Тези видове вариации могат също да променят качеството на водата в реките.