Какво е фонетичната азбука?

Фонетичната азбука на НАТО е радиотелефонна азбука, която присвоява кодови думи на всяка от 26-те букви от азбуката и се използва за международна радиовръзка в световен мащаб. Азбуката е известна още като Международната орфография по радиотелефония, фонетичната азбука на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) или фонетичната азбука на Международния съюз по далекосъобщения (ITU). Цивилните и военните по целия свят използват системата.

История на фонетичната азбука

Фонетичната азбука на ИКАО е създадена и приета предимно, за да се избегне объркване сред екипажите, тъй като някои букви от английската азбука могат лесно да бъдат объркани, когато се чуят устно. За пример буквите "m" и "n", както и "b" и "d" звучат много сходно, когато името на писмото се казва на глас. При предаването на информация, която не съдържа поле за грешка, е необходимо да се създаде средство за по-ясна комуникация. Един лингвистичен професор, Жан-Пол Винай, имаше за задача да измисли системата за фонетична азбука. Професорът работи в тясна връзка с НАТО между 1948 и 1949 г., докато първият проект е готов да бъде тестван през 1951 г. Както при повечето дебюти, имаше проблеми. По-голямата част от пилотите не чувстваха, че новата азбука е по-добра от старата и така се придържаха към старата система. Въпреки това, връщането не означава, че нуждата изчезна. Следователно държавите от ИКАО подобриха азбуката и проектът беше готов до 1956 г. и все още се използва днес. Например, ИТ секторът използва азбуката, за да съобщава дългите последователности от данни, които могат да бъдат разхвърляни. По подобен начин авиационният сектор също го използва за съобщаване на записи на пътници и имена на полети. Азбуката все още е ключова в съвременната комуникация, въпреки мащабните технологии.

Фонетичната азбука

Писмо на азбукатаКодова дума
АAlfa
Bбраво
° СЧарли
дделта
Eехо
Fфокстрот
Gголф
Нхотел
азИндия
JJuliett
Kкилограм
LЛима
Ммикрофон
Nноември
ООскар
Pтатко
QКвебек
RRomeo
Свид испанска скумрия
Tтанго
Uуниформа
Wуиски
хРентгенов
Yянки
ZЗулу