Какво е чисто вещество?

Чисто вещество се отнася до елемент или съединение, което няма компонент на друго съединение или елемент. Чистите вещества са направени само от един вид атом или молекула. Водородният газ и чистото желязо са примери за чисти вещества. Водородът се състои само от водородни атоми, докато желязото се състои само от железни атоми. При смесването на две чисти вещества се получава смес. За да се разделят двете, учените използват метод, известен като филтрация. Смесите могат да бъдат хомогенни или хетерогенни. Мярката, използвана за определяне на това колко чисто вещество може да се нарече чистота. Освен водород и желязо, други чисти вещества включват злато, диаманти, захар и сода.

Идентифициране на чисто вещество

Съществуват четири различни начина за определяне на чистотата на веществото: точки на кипене, точки на топене, електрическа проводимост и химични реакции. Когато човек излага чиста субстанция на определено температурно състояние, околната среда, както и натиск, те са способни да претърпят определени промени, които са уникални и разпознаваеми. Чистите вещества имат специфична точка на кипене и специфична точка на топене. Що се отнася до електрическата проводимост, медта, използвана в електрическите кабели, трябва да бъде чиста. Вещество като чиста течна вода е много лош проводник на електроенергия поради липсата на електролити, които подпомагат провеждането на електричество. По време на химични реакции, чистите вещества образуват предсказуеми продукти отново и отново. Други характеристики, използвани за определяне на чистотата на веществата, са налягането на парите, коефициентът на пречупване и плътността на газовете, течностите и твърдите вещества съответно.

Степен на чистота на веществото

Степента на чистота на дадено вещество е просто мярка за степента, в която нечистите вещества присъстват в дадено вещество. Сега е очевидно, че промяната в характеристиките като точки на кипене, колкото и слаба да е, е индикация за наличието на друго вещество в това вещество. Веществата, които пречат на чистотата на дадено вещество, се наричат ​​примеси. Водата например има температура на кипене 100 ° С и точка на топене 0 ° С. Всяка промяна в тези стойности означава наличие на примес. Точката на топене на веществото винаги трябва да бъде подобна на точката на замръзване. Когато има вариация, трябва да се подозира наличието на примеси. Точките на топене и кипене на чистите вещества са винаги остри.

Ефекти от примеси върху чисти вещества

Има четири свойства, които примесите излъчват върху чисти вещества. Свойствата се наричат ​​колективни свойства. Примесите повишават точката на кипене на дадено вещество, намаляват точката на замръзване, намаляват налягането на парите или водят до по-осмотично налягане. Когато се смеси с други вещества, точката на замръзване на водата спада. Този принцип помага да се охладят различни вещества при температури, по-ниски от точката на замръзване на водата. Друго приложение на феномена на примеси е в области, които изпитват много ниски температури през зимата. Солите се разпространяват по пътищата, за да се увеличи топенето на леда. Освен това моретата, поради тяхната солена природа, не са в състояние да замръзнат дори когато други водни обекти замръзнат поради много ниски температури. Следователно, познанието за чисто вещество е критично в термодинамиката, химичните реакции и типичния ежедневен живот.