Какво беше фламандското бароково рисуване?

Разработена през 16-ти и 17-ти век в северна Белгия, Люксембург и южната част на Холандия в днешно време, фламандската барокова живопис изобразява здрави и подробни образи на света. Развитието на стила е вдъхновено както от италианските възрожденски и фламандски традиции, така и от Фландрия до художествено значение.

5. Преглед на стила -

Рисунката от фламандски барок е разделена на различни тематични категории и различни художници, специализирани в определени области. Тези разделения са исторически живопис - картини от този жанр, изобразяващи исторически, библейски и митологични теми. Този жанр е смятан за най-благородния през 17-ти век. Най-известните художници от този жанр бяха Питър Пол Рубенс, заедно с Джейкъб Йорданс и ученика на Рубенс, Антъни Ван Дайк. Жанрът Floral Still Life стана доста популярен през 17-ти век във Фландрия. Цветята заемат централно място в цветния натюрморт и са предназначени да представят краткостта на земния живот. Жанрът "Портрет на картини" беше портретите в натурален размер, които също станаха характеристика на фламандската барокова живопис. Семейните портрети впоследствие станаха популярни през 17-ти век. Питър Пол Рубен е известен с картините му в началото на кариерата си, а влиянието му е видно от неговия ученик, Антони Ван Дайк. Жанр "Религиозни картини" с религиозни теми се среща и в многобройните фламандски барокови картини. Имаше и други картини, които изобразяваха всекидневния живот. Тези жанрови картини са много популярни във Фландрия през 17-ти век и най-вече изобразяват живота на по-ниските класове.

4. История и развитие -

Рисунката от фламандски барок е разработена след като Нидерландската република се е отделила от испанските райони на Хапсбург на юг около 1585 г. и е продължила до края на управлението на Хабсбург през 1700 г. Фламандските художници са обединили традицията си да използват нефтена среда в картини, внасяни от Италия, за да създаде фламандски бароков стил. Петър Пол Рубенс, художник от Антверпен, е развил превъзходно майсторство на фламандския барок и е улеснил разпространението му в неговата учителска работилница. Неговите ученици по-късно ще бъдат известни артисти в други европейски региони, като Антони Ван Дайк, който стана съдебен портретен художник в Англия. Градовете Антверпен и Брюксел станаха центрове за фламандски барокови художници.

3. Известни художници и техните произведения -

Един от най-големите майстори на стила на фламандския барок е несъмнено Петър Пол Рубенс. Картините на Рубенс са театрални, енергични, чувствени и великолепни и най-вече специализира в човешкото тяло. Някои от най-забележителните му творби са Самсон и Далила, основани на библейска сцена, Волф и Фокс Хънт, където той е изобразил ловна сцена и изнасилването на дъщерите на Левцип, което е митологична картина. Що се отнася до учениците на Рубен, най-забележителният от тях е Антони Ван Дайк, който изпъква с известни портрети на крал Карл I.

2. Спад и последващи последователни движения -

Упадъкът на фламандските барокови картини е резултат от упадъка на самата Фландрия. С падането на управлението на Хабсбургите във Фландрия, страната беше погълната от религиозни и политически спорове, които отслабиха културното му значение. Фландрия е оставена само с шепа художници, със смъртта на пионери като Питър Рубен. На негово място започва да процъфтява неокласическата живопис.

1. Наследство -

Фламандската барокова живопис все още е забележителна днес, като се приписва на иновации в натюрморта. Картините от този период са запазени в музеите на изкуството и продължават да бъдат исторически и културно значими в съвременната епоха.