Какви са страните от Бенелюкс?

Съюзът на Бенелюкс се позовава на политическия, културния и икономически съюз на три държави от Западна Европа, а именно Белгия, Холандия и Люксембург. Името Бенелюкс се извлича от комбинацията от първите две или три букви от имената на всяка от тези съставни държави. Съюзът на Бенелюкс е един от най-старите икономически съюзи в света. Съюзът е създаден с цел насърчаване на сътрудничеството и икономическата интеграция в рамките на държавите-членки.

История на Съюза на Бенелюкс

Съюзът е създаден към края на Втората световна война през септември 1944 г. на Лондонската митническа конвенция. Лидерите на трите страни се срещнаха в Лондон и обсъдиха следвоенната си икономическа стратегия. Въпреки че споразумението за сдружението беше подписано през 1944 г., то не влизаше в сила до 1948 г., когато икономиките на страните се стабилизираха от последствията от войната. Първоначално тя е била наричана Митнически съюз Бенелюкс. Държавите-членки се споразумяха за намаляване на митата и вносните мита, премахване на квотите за внос и облекчаване на други търговски ограничения между членовете на съюза.

Ролята на Съюза на Бенелюкс в Европейския съюз

Съюзът на Бенелюкс изигра важна роля за създаването на по-голям Европейски съюз. Западна Германия, Италия и Франция се присъединиха към страните от Съюза на Бенелюкс, за да формират Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г. Съюзът се превърна в Европейска икономическа общност, а по-късно и в Европейския съюз. От създаването си досега Европейският съюз изпъква над Съюза на Бенелюкс. Съюзът на Бенелюкс обаче все още има значение за Белгия, Холандия и Люксембург.

Състав на Съюза на Бенелюкс

Съюзът на Бенелюкс се състои от няколко институции. Те включват Парламента на Бенелюкс, Генералния секретариат, Съвета на Съюза и Комитета на министрите. Главната административна единица на Съюза на Бенелюкс е Генералният секретариат, който се намира в Брюксел. Съветът на министрите, други комисии и Съветът на икономическия съюз. Парламентът Бенелюкс е създаден през 1955 г. Той има 21 членове от белгийския парламент, 21 членове на холандския парламент и седем членове на парламента на Люксембург. Съюзът включва междуправителствено сътрудничество между трите държави-членки. Членовете на Съюза в Бенелюкс имат единни закони. Споразумението на Съюза призовава за сътрудничество между Белгия, Нидерландия и Люксембург в икономическата, социалната и финансовата политика. Освен институциите на Съюза на Бенелюкс, трите държави споделят Съда на правосъдието в Бенелюкс, разположен в Брюксел, и Организацията за интелектуална собственост на Бенелюкс в Хага. Съдът на Бенелюкс получава съдии от най-високите съдилища в Люксембург, Нидерландия и Белгия. Съдът гарантира последователно тълкуване на универсалните закони на държавите-членки. Организацията за интелектуална собственост на Бенелюкс е създадена през 2005 г. и е официалната институция, която регистрира дизайни и търговски марки за страните от Бенелюкс.

Многонационално сътрудничество

Съюзът на Бенелюкс е жизненоважен съюз между държавите-членки, както и за европейския континент като цяло. Той изигра ключова роля за възстановяването на икономиките на Белгия, Холандия и Люксембург след Втората световна война. Той също така предостави план за други икономически съюзи да се учат от включването на Европейския съюз. Успехът на Съюза може да се дължи на съвместните усилия на трите държави-членки.