Какви са причините и въздействията на озоновото замърсяване на въздуха?

Озонът се състои от комбинация от три кислородни атома. Появата на този газ е в горната атмосфера на Земята, както и на нивото на земята. Стратосферният озон е естествен атмосферен газ, който образува озоновия слой, който предпазва Земята от катастрофални ултравиолетови лъчи, произведени от слънцето. Лош озон, открит на нивото на земята, който също е известен като тропосферен озон или ниско ниво на озон, е замърсител на въздуха. Този вид озон има сериозни последици за здравето и околната среда.

Причини за замърсяването на озоновия въздух

Образуването на тропосферния озон става чрез комбинация от летливи органични химикали и въглероден оксид, както и азотни оксиди, които реагират със слънчевата енергия. Замърсителите, които участват в създаването на тропосферния озон, включват емисиите от промишлеността, превозните средства и други източници на замърсяване. Горещи и слънчеви дни имат по-високи концентрации на нездрав озон. Експозицията се случва както на закрито, така и на открито. Въпреки това, нивата на вътрешния озон са по-малко от 50% от откритите извън. Вътрешните източници на газ включват електростатични въздушни филтри и други машини като фотокопирните машини.

Въздействие на озоновия въздух върху здравето

Вдишването на въздух с озон може да навреди на човешкото здраве. Хората, живеещи с астма и деца, които не са развили напълно белите дробове, са изложени на висок риск от ефектите, причинени от замърсяването на въздуха с озон. Други групи, които страдат повече, включват хора, които работят или прекарват повече време на открито, хора с нисък прием на някои хранителни вещества, включително витамин С, и при тези, които имат някои генетични характеристики. Здравните последици от замърсяването на въздуха с озон включват затруднено дишане и болка при дълбоки вдишвания. Озонът може да предизвика кашлица, възпалено гърло и хронични белодробни заболявания. Газът може да влоши състоянието на белите дробове, като хроничен бронхит, астма и емфизем. Експозициите за продължителен период от време водят до увреждане на белите дробове и анормално развитие на белите дробове при децата. Според някои изследвания, по-висок риск от смърт може да възникне при продължително излагане на това замърсяване, особено от респираторни проблеми.

Екологични ефекти от озоновото замърсяване на въздуха

Тропосферният озон може да има вредно въздействие върху растенията и екосистемите. В САЩ растенията, които са лесно засегнати от замърсяването на въздуха с озон, включват черна череша, бял бор и червена елша. Озонът може да попречи на процеса на фотосинтеза и увреждане на листата, поради което растенията не могат да произвеждат и съхраняват храна. Други ефекти включват бавен растеж на растенията и повишен риск от заболявания, освен че причиняват тежки климатични условия. Излагането на листа на озон ще ги направи уязвими за други замърсители. Озонът също има отрицателно въздействие върху екосистемата. Качеството на водата и водата заедно с цикъла на хранителните вещества се променят вследствие на озона.