Какви са предимствата и недостатъците на вятърната енергия?

Вятърната енергия е енергията, която се произвежда от вятъра. Вятърът се описва като форма на слънчева енергия поради природата, в която е създадена. Смята се, че е причинено от неравномерното нагряване на земната атмосфера, причинено от слънчевите лъчения. Вятърната енергия се генерира, когато ветровете се използват за въртене на огромни турбини, които от своя страна произвеждат механична енергия, която след това се произвежда за електричество. Тази форма на власт не е толкова разпространена, тъй като вятърната енергия представлява едва 3.1% от световното потребление на електроенергия през 2014 г. Въпреки това много европейски страни разчитат на вятърна енергия, а страни като САЩ, Китай и Индия се движат нагоре в производството на вятърна енергия.

Плюсове на вятърната енергия

Като възобновяем ресурс се смята, че вятърната енергия има много предимства.

Възобновяем източник на енергия

Основното предимство на тази форма на енергия е, че той е свободен и възобновяем източник на енергия. Това означава, че без значение колко вятърна енергия светът може да консумира днес, утре ще има още една и съща доставка на енергия. Освен че тази енергия е свободна и възобновяема, вятърът е чиста енергия. Известно е, че вятърната енергия се генерира от вятърни електроцентрали, които използват огромни турбини, които превръщат тази енергия в електричество. Поради естеството на производството си, вятърната енергия не отделя вредни замърсители в земната атмосфера.

Ниска цена

Разходите за инсталиране на вятърните турбини са по-малко в сравнение с тези при монтирането на генератори с изкопаеми горива. Ето защо вятърната енергия може да бъде описана като евтина форма на енергия. Например, системите, работещи с изкопаеми горива, носят допълнителни разходи за закупуване на гориво, което се използва за задвижване на генераторите, което няма опит с вятърната енергия, тъй като турбините генерират енергия чрез използването на вятър. Освен това, вятърната енергия може да бъде инсталирана в развиващите се страни, които нямат подходяща инфраструктура, тъй като инсталирането на вятърни турбини не изисква никаква сложна инфраструктура в сравнение с инсталирането на електроцентрали за въглища.

Спестяване на пространство

Друго предимство на вятърната енергия е, че изисква минимално пространство за монтаж. За разлика от други електроцентрали, инсталирането на вятърните турбини не изисква изчистване на големи площи от земята, а след установяването на вятърните турбини земята все още може да се използва за други дейности като земеделието.

Минуси на вятърната енергия

Докато мнозина смятат, че има повече плюсове, отколкото противни при използването на вятърна енергия, все още има някои консенсии, които трябва да се обмислят.

Капацитет за съхранение

Основният недостатък на вятърната енергия е, че не може да се разчита изцяло, тъй като вятърът не може да се съхранява за бъдеща употреба. Също така е трудно да се генерира мигновен вятър, когато се изисква електричество.

транспорт

За да произвеждат вятърна енергия, вятърните турбини трябва да бъдат инсталирани в правилните места на вятъра, които най-често се намират в райони, които са далеч от града. Тези отдалечени места обикновено нямат голямо търсене на енергия, а транспортирането на тази форма на енергия до големите градове е много скъпо.

Шумовото замърсяване

Въпреки че вятърната енергия е чиста форма на енергия, въпросът за шума, който се произвежда от роторните лопатки, е сериозен проблем.

Заплаха на дивата природа

Птиците и прилепите също са били убити от вятърните мелници и може да се твърди, че тази форма на енергия представлява заплаха за дивата природа.