Какви са най-големите индустрии в Сингапур?

Официално известен като Република Сингапур, Сингапур е островна държава в Югоизточна Азия със силно развита пазарна икономика. Следователно, това е допринесло за класификацията на нацията като най-отворената икономика в света и други желани класификации. И правителството, и частният сектор имат фирми, които играят решаваща роля в икономиката. Естествено, благодарение на благоприятния инвестиционен климат и политическата стабилност, нацията е била облагодетелствана от огромни инвестиции от страна на инвеститори по целия свят.

Позицията на нацията като център за управление на богатството за региона е затвърдена от неща като износ на няколко стоки, като електроника и химикали. В замяна на това износът предоставя на Сингапур така необходимия капитал, за да купува материали, които естествено няма. Тъй като страната има водни проблеми, селското стопанство не е толкова добре развито в сравнение с други сектори, поради което нацията зависи от агротехнологичния парк.

През 2016 г. износът възлиза на 329.7 млрд. Долара, като основните стоки за износ са машините и оборудването, химикали като фармацевтични продукти, рафинирани нефтопродукти, електроника и комуникации. Вносът възлиза на 282, 9 млрд. Долара и включва неща като потребителски стоки, храни, минерални горива и няколко други. От вноса и износа е ясно, че най-големите индустрии в Сингапур включват електроника, химикали, рафиниране на петрол, финансови услуги и оборудване за сондиране на нефт.

Най-големите индустрии в Сингапур

Финансови услуги

В момента Сингапур се счита за глобален финансов център поради отличните финансови услуги, предлагани от техните банки и други финансови институции. Всъщност в индекса на глобалните финансови центрове от 2017 г. нацията е трета по отношение на конкурентоспособността на своите финансови сектори. Само Ню Йорк и Лондон бяха класирани по-горе. Услугите, предлагани от финансовите институции включват неща като интернет банкиране, многостранна валута, спестовни сметки, текущи сметки, системи за управление на богатството и много други атрактивни услуги.

Секторът обаче е попаднал под критики от организации като Human Rights Watch. Според тази организация финансовият сектор на страната също предлага услугите си на престъпници и корумпирани хора като милиардите от Бирма, след като приходите, получени от държавния газ, изчезнаха. Въпреки тези критики секторът все още е успешен и продължава да привлича хора и фирми, които са използвали за банките парите и активите си с швейцарските банки. Това привличане на нови активи от швейцарските банки се улеснява още повече от разпуснатостта на тайната, за която швейцарците се славят и увеличава данъчното облагане на швейцарското правителство. Една от най-големите швейцарски банки, Credit Suisse, премести една от главите си в Сингапур.

Естествено, правителството работи усилено, за да гарантира, че секторът е още по-развит. В доклада, публикуван през 2017 г. от паричния орган на Сингапур (MAS), се очерта планът на правителството. В плана правителството се стреми към редица цели, като например да бъде световен лидер в управлението на благосъстоянието. За постигането на тези цели правителството ще разработи съответни области като изграждане на политики за финансиране на частния пазар, които ще позволят на азиатските фирми да получат достъп до инвеститори, да увеличат възможността за финансиране на инфраструктурни проекти в Азия и други стратегии.

Енергетика и инфраструктура

Сингапур е от решаващо значение в Азия, тъй като е едновременно основен център за търговия с петрол в Азия, както и ценови център. Само по себе си петролната индустрия допринася с около 5% от общия брутен вътрешен продукт (БВП). Този висок принос се дължи на факта, че Сингапур е в трите най-големи световни страни, които имат центрове за рафиниране на износа. През 2017 г. износът на петрол в страната възлиза на около 68, 1 милиона тона. В резултат на сектора за износ на петрол бяха насърчавани и други сектори като химическата промишленост и производството на оборудване за газ и петрол.

Ако погледнем пазарния дял, 70% от световните нужди от съоръжения за претоварване и прехвърляне на плаващи производствени складове (FPSO) се изпълняват от Сингапур. От 2007 г. около 20% от световните нужди на кораборемонта се посрещат и от Сингапур, което се превръща в работни места за около 70 000 души. За да подобри още повече сектора, страната разширява подземните пещери, които съхраняват петролни продукти. Чрез разширяване на секторите ще има повече възможности за инвеститори в сектора от цял ​​свят.

Но петролният сектор, както всеки друг сектор, не е постоянен. През последните три години в промишлеността се наблюдава спад, който доведе до намаляване на броя на проектите. Но с прогнозата, че следващите две години ще бъдат по-добри, се очакват нови проекти.

биотехнологии

В региона Сингапур разполага с най-големите биотехнологични съоръжения. Правителството е успяло да привлече чуждестранни инвеститори по няколко начина, като например предоставянето на стимули на желаещите инвеститори и милиони долари са били изпомпвани за подобряване на сектора. Например водещите производители на лекарства, известни като GSK, инвестираха огромни $ 300 милиона за развитието на завод за производство на педиатрични ваксини. Между 2011 и 2015 г. нацията е изпомпвала около 16, 1 млрд. Долара в сектора.

Няколко международни компании са създали своите производствени бази в Сингапур. Тези фирми включват компании като MSD, Novartis, Abbott и други. Чуждестранни фирми, които желаят да инвестират в Сингапур, могат да се възползват от двете основни „биотехнологични паркове“. Тези паркове предоставят ползи като данъчни облекчения, инфраструктура и стимули за тези фирми.

Туризъм и медицински туризъм

Туризмът е друг важен сектор за икономиката. През 2014 г. около 15 милиона туристи са посетили страната. В опит да разшири сектора, правителството легализира казината наскоро през 2005 г. Освен традиционния туризъм, Сингапур също се утвърди като център за медицински туризъм. Всяка година около 200 000 души посещават страната, за да получат здравни грижи. Целта е да има поне един милион медицински туристи и да генерира около 3 милиарда долара всяка година.

Информационни и комуникационни технологии

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) също са друг важен сектор, допринесъл за успеха на икономиката. Секторът е строго контролиран и регулиран от правителството. Транспортният сектор също е строго регулиран, тъй като нацията е малка и задръстванията, дължащи се на автомобили, са лесни. Собствениците на лични автомобили трябва да плащат прекомерни цени, за да управляват автомобилите.