Какви езици говорят в Кувейт?

Въпреки че модерният арабски език е официалният език на Кувейт, арабският кувейтски език е предпочитан за ежедневието в страната. Кувейт е един от арабските държави в света и по този начин арабският е преобладаващият език. Нацията е домакин на голяма имигрантска работна ръка, особено от Азия, която използва английски език заедно с родните си езици. Емигрантите представляват около 70% от населението на Кувейт, което води до увеличаване на езиковото многообразие в страната. Туристите, които посещават Кувейт, се съветват да знаят няколко арабски или английски термина.

Официален език на Кувейт

Модерният стандартен арабски език в Кувейт се използва главно в образованието и журналистиката. Говорещата форма на арабски се е развила в зависимост от региона, в който се използва. Арабският залив е вариантът, използван в Кувейт и по-специално кувейтски арабски. Кувейтският арабски разполага със заемни думи от индийски, английски, персийски, турски и италиански език поради търговията и имиграцията. Има някои различия между диалектите, използвани в селските и градските райони на Кувейт. Кувейтският арабски е местно известен като Khaliji, Khamseh и Al Hasaa в други арабски нации. Учениците се обучават в модерния арабски език в държавните училища на Кувейт, както и в частните арабски училища, които информират ежедневното си използване на арабски език в Кувейт. На университетски нива лекциите се инструктират на арабски за курсове с исторически или религиозен фокус. Официалните документи, списания, книги и вестници са с модерен арабски език.

Големи чужди езици, говорени в Кувейт

Английски и френски

Английският език заема важно място в учебната програма на Кувейт. Той се преподава заедно с арабски в училищата в страната. Търсенето на западно образование нараства в Кувейт поради фактори като сложните учебни програми на чуждестранните образователни институции в Кувейт и значението на английската фондация за напреднало образование в чужбина. Сравнително високите такси не възпират много студенти от записване в британски и американски учебни програми. Английският език в Кувейт е широко разбиран и понякога се използва в бизнеса. По-голямата част от пътните знаци на Кувейт са на английски и арабски, както и повечето ресторантски и бизнес знаци. Има и няколко телевизионни и радиопредавания в Кувейт, които използват английски. Френският е средство за обучение на студентите, изучаващи хуманитарни науки само за две години.

Основни езици на имигрантите, говорени в Кувейт

Историята на Кувейт включва исторически имиграционни модели. Ajam Kuwaitis, например, са граждани на Кувейт, които проследяват своя произход в Иран. Тази група използва персийски и те предимно се придържат към шиитския ислям. Кувейт е популярен сред работниците от Южна Азия, особено индийците и пакистанците. В тези общности често се чуват хинди и урду. Както обикновено се наблюдава с чужденци навсякъде, имигрантите в Кувейт често създават общности, чрез които пазят своите езици и култури живи. Фарсийският език се чува в иранските общности, тъй като той е официалната форма на Иран. Други имигрантски групи от малцинствата включват Оман и Балочис.

тагалог

Езикът на Тагалог набира популярност в Кувейт, така че Радио Кувейт излъчва някои програми, използващи езика. Тагалог е a

езици с произход от Филипините. Правителството на Кувейт търси във Филипините като източник на труд и по този начин улеснява имиграцията на филипинците, говорещи тагалог, на нацията.