Какви езици говорят в Хаити?

Хаити е една от най-населените държави в Карибския регион. Хаити се намира на остров Hispaniola и споделя граница с Доминиканската република. Индианците Таино, емигрирали от Южна Америка, са първите обитатели на остров Испаньола. През декември 1492 г. испанските заселници пристигнали на острова, воден от Христофор Колумб и неговия екип от 39 моряци. Малко след пристигането на испанците, французите също така установили селища на остров Hispaniola. Французите заемат западния район на острова, известен като Хаити, а испанците - източния регион, наричан Доминиканската република. Французите донесоха хиляди африкански роби да работят на плантациите за захарна тръстика в Хаити. С навлизането на повече африканци населението им рязко се повиши и превъзхождаше броя на белите. Африканските роби се бориха за свободата и през 1804 г. Хаити получи независимост. В момента Хаити има население от 10 милиона души. Расовият състав е 95% субсахарска Африка, 4% европейски и незначителен брой многорасови хаитяни. Френският е официалният език в Хаити. Други езици, които се говорят в страната, включват хаитянски креолски, испански и английски.

Френски: Официален език на Хаити

Хаити и Канада са единствените суверенни нации в американския регион, които имат френски език като официален език. В Хаити френският език се използва в официалните документи, в образователната система и в медиите. Френският е стандартният писмен език в Хаити. Въпреки че френският е административният език в Хаити, само 40% от хаитяните говорят добре езика. Малцината хора, които говорят френски език в Хаити, са елита и добре да правят хаитяни, намиращи се главно в градските центрове.

Хаитянски креолски: Най-популярният език на Хаити

Хаитянският креолски е най-популярният език в Хаити. Повече от 95% от хаитяните говорят добре езика. Езикът е смесица от френски, Taino и някои западноафрикански езици. Хаитянски креолски се говори в Хаити, въпреки че се различава по регион. Има три диалета на хаитянски креол, а именно северният диалект, централен диалект и южен диалект. Хаитянският креол е официален език наред с френски, но той не се възприема като престижен език и затова рядко се използва в официалните въпроси. Освен това има много малко текстове, написани на хаитянски креолски. Езикът най-вече съществува в говорима форма.

Говоримо малцинство и чужди езици в Хаити

испански

Испанският език е малцинствен език в Хаити. В съседната Доминиканска република испанският език е официален. В резултат на взаимодействията между хората на границата между Хаити и Доминиканската република испанският език се засилва в региона, особено в Хаити.

Английски

Нарастващото население на хаитяните приема английски като език за общуване. Това включва млади хора, които са се обучавали в чужбина и бизнес общността в Хаити. Въпреки това, английският е език на малцинството, който се говори от незначителна част от населението.

Значението на чуждите езици в Хаити

На Хаити липсва разнообразие по отношение на езиците, които се говорят в страната. Френският и хаитянският креолски език са единствените два езика, които се говорят от по-голямата част от населението. Въпреки това, малка част от населението познава чужди езици като испански и английски. Това елитно население движи развитието на Хаити чрез бизнес връзки и сътрудничество с чужденци. Важно е повече хаитяни да учат чужди езици, за да подпомогнат икономиката.