Каква е валутата на Уганда?

Каква е валутата на Уганда?

Според световната банка, икономиката на Уганда е нараснала по-бавно през първото тримесечие на 2016/2017 година. Икономиката регистрира спад от 0.2% спрямо предходното тримесечие. Като цяло световната банка очаква по-бавен темп на растеж в икономиката от прогнозираните 5.8%. Средната инфлация е 4, 7%, но валутата остава стабилна за голяма част от 2016 г. до ноември, когато започва да се обезценява.

Достъпът до финансови услуги е позволил на Уганда да балансира ефективно разходите и приходите, да контролира паричните шокове и да инвестира във физически и човешки капитал. Достъпът до кредит е основна пречка - лихвата между 22 и 25% от размера на кредита предотвратява потенциалните кредитополучатели и води до висок процент на неизпълнение. Докладът за глобалната конкурентоспособност на Икономическия форум постави Уганда на 120-то място от 138 страни по отношение на достъпността на финансовите услуги. Официалната валута, използвана в страната, е унгарски шилинг.

История на угандийския шилинг

Угандийският шилинг е официалната валута, използвана в Уганда. До 2013 г. шилингът беше разделен на 100 цента. Днес обаче няма подразделения. Преди въвеждането му през 1966 г. валутата, използвана в страната, е източ- ноафриканският шилинг, който е заменен на равни с угандийския шилинг (UGS). Високата инфлация доведе до въвеждането на нов шилинг (UGX), който замени старата валута в размер на 1UGX = 100 UGS.

UGX се счита за стабилен. Еврото, британската лира и щатският долар също се използват в страната, особено от чужденци. На 1 февруари 2012 г. Банката на Уганда, която отговаря за производството, движението и стабилността на валутата, намали ставката си до 22% поради тримесечно намаляване на инфлацията.

Монети от Уганда

Първите монети от 5, 10, 20 и 50 цента, както и 1 и 2 шилинга бяха въведени през 1966 г. През 1987 г. монетите бяха ремонтирани и бяха въведени петте и десет монети с шилинг във формата на седмоъгълник. През 1998 г. бяха въведени 50 100 000 и 500 монети. Деноминацията на монети под 50 шилинга е оттеглена, а в момента в обращение са 50, 100, 200, 500 и 1000 шилинга.

Банкноти на Уганда

Угандийските бележки бяха въведени за първи път през 1966 г. в купюри от 5, 10, 20 и 100 шилинга. 50-шилинговата монета е въведена през 1973 г., през 1983 г. са въведени 500-те и 1000-те бележки, последвани от 5000-шилинг-нотата през 1985 г. През 1987 г. бележките са преработени и въведени в купюри от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 шилинга. През 1991 г. бяха въведени по-нов модел от 500-те и 1000-те бележки. Новата версия на 5000-шилинг бележката беше въведена през 1993 г., последвана от 10 000 през 1993 г. и 50 000 шилинг-бележки през 2003 г. Бележката от 2000 бе въведена през 2010 г. през същата година Банката на Уганда въведе нови версии на банкнотата на Уганда, носеща историческите, културните и природните ресурси на страната. Те имаха подобрени характеристики за сигурност, тъй като Уганда стана първата страна в Африка, която включи технологията SPARK в банкнотите си