Какъв тип правителство има Парагвай?

Парагвай е президентска представителна република, която е придобила независимост от Испания на 14 май 1811 г. и оттогава е имала шест конституции. Настоящата конституция е приета през юни 1992 г. и е изменена през 2011 и 2014 г. Конституцията от 1992 г. замества авторитарната конституция от 1967 г., която има 11 глави и 231 статии. Президентът упражнява изпълнителната власт, докато законодателната власт се дава в двете камари на Националния конгрес. Съдебната власт се присъжда на девет членове на Върховния съдебен съд, на съдилищата по гражданско право и на трибуналите.

Изпълнителният отдел на правителството на Парагвай

Президентът на Парагвай е ръководител на правителството, както и на държавния глава. Президентът се избира с общо гласуване и се изпълнява за срок от пет години. Последните избори бяха проведени на април 2013 г., а следващите избори ще бъдат през април 2018 г. Президентът е отговорен и за назначаването на съвет на министрите или на кабинета. През 2008 г. Фернандо Луго, римокатолически епископ, спечели президентските избори, а победата му бе първата загуба на партията на Колорадо в период от 61 години. По-късно Луго е отстранен от длъжност и е избиран от длъжност от Конгреса през 2012 г. Офисът на президента на Парагвай е в Palacio de Los López, който се намира в столицата на Асунсион. Президентската резиденция Мбурувича Рога също се намира в Асунсион. След като президентът на Парагвай изтърпи мандат, Конституцията им предоставя позицията на сенатор за цял живот, в който им се разрешава да говорят, но не и да гласуват.

Законодателната власт на правителството на Парагвай

Парагвай има двукамарен национален конгрес, съставен от Камарата на депутатите, който се състои от 80 членове, избрани чрез пропорционално представителство, за да заемат петгодишен мандат. Камарата на сенаторите се състои от 45 членове и се избира чрез пропорционално представителство.

Съдебен отдел на правителството на Парагвай

Върховният съд на Парагвай е най-висшият съд в страната. Президентът заедно със сената избира деветте членове на Върховния съд чрез процес на препоръка от магистратния съвет. Върховният съд е най-висшият съд в страната. Също така има по-ниски съдилища, които включват военните съдилища, апелативните съдилища, съдилищата от първа инстанция, съдилищата на малцинствата и мирните съдии. Парагвайското правителство беше радикално променено от Конституцията от 1992 г., укрепваща разделение на властта, което съществуваше предимно в писмена форма в предишните Конституции.

Местното правителство на Парагвай

Парагвай има 19 отдела, а 14 са в източната част на Парагвай, а останалите са в района на Чако. Отделите се ръководят от правителствени делегати, които се назначават от президента и отговарят пред министъра на вътрешните работи. Столицата Асунсион се намира в централния отдел. Централното правителство упражнява пълен контрол върху местната администрация, а задълженията на делегатите са основно свързани с обществения ред и вътрешната сигурност. Освен това отделите са разделени на общини.