Как се случват нефтени разливи?

Разлив на петрол включва изхвърлянето на нефт или нефтопродукти в околната среда. Терминът обикновено се отнася до нефтени разливи в океана или морето, водещи до замърсяване на морето. Въпреки това, разпространението на сухоземни масла също са често срещани, но са по-малко опасни от тези, които се срещат в морето.

Най-големите нефтени разливи

През последните години на различни места се наблюдават инциденти от танкери и други източници на петрол. Някои от районите в света, където се случиха такива инциденти, включват Мексиканския залив, Сундарбанс, Аляска и Галапагоските острови сред много други региони. Разливите са варирали от малки количества петрол до разливи от огромни обеми. Тези инциденти са довели до катастрофални въздействия върху екосистемата. Войната в Персийския залив през 1991 г. доведе до изгарянето на много петролни кладенци, по време на които бяха изгорени милиони барели петрол. Exxon Valdez, както и нефтения разлив на Deepwater Horizon, също са били свидетели на огромни щети. Източниците на нефтени разливи варират от петролни танкери до петролни кладенци. Тръбопроводите могат също да развият пукнатини, които да доведат до изтичане на масло през тях. Въпреки това, такива инциденти са намалели през последните десетилетия.

Въздействие на нефтени разливи

Петролните разливи причиняват огромни щети на околната среда. Кувейтските нефтени пожари доведоха до замърсяване на въздуха, което предизвика респираторни проблеми при много хора. Освен това петролните пожари доведоха до смъртта на много хора, като например експлозията Deepwater Horizon, в която бяха убити 47 души и бяха ранени много други. Освен това, разливите на петрол водят до замърсяване на водата, което може да замърси питейната вода. Водната фауна и фауна често умират в голям брой по време на такива трагични събития.

Нефтените разливи влияят неблагоприятно върху икономиката на района на възникване. Туризмът и морските ресурси са негативно засегнати от нефтени разливи, следователно, отблъскване на туристи и инвеститори. Пожарите, произтичащи от разливи, също водят до огромни загуби за индустрията.

Превенция и възстановяване

Почистването на нефтени разливи е трудно и зависи от фактори като температурата на водата, вида на разлитото масло и вида на засегнатия плаж / бреговата линия. Някои от методите за почистване, които могат да бъдат използвани, са драгирането, вакуумното почистване, контролираното изгаряне, наред с други мерки.